Αρχές του 2018 οι δείκτες για τη μεταβολή του κόστους των αποζημιώσεων υγείας

 

Εν εξελίξει βρίσκονται οι εργασίες από τον ΙΟΒΕ για την κατάρτιση δεικτών που θα αποτυπώνουν τη μεταβολή του κόστους των αποζημιώσεων των μακροχρόνιων νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας, καθώς βούληση της ΕΑΕΕ παραμένει η διαφάνεια και η ορθή ενημέρωση των ασφαλισμένων στον ευαίσθητο αυτό κλάδο ασφάλισης υγείας. Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ:

Ενημερωτική συνάντηση προς εκπροσώπους και στελέχη των εταιριών μελών της πραγματοποίησε χθες η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με στόχο να ενημερώσει για την πορεία της κατάρτισης δεικτών που θα αποτυπώνουν τη μεταβολή του κόστους των αποζημιώσεων των μακροχρόνιων νοσοκομειακών προγραμμάτων υγείας.

Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία που αφορά την ανάπτυξη εργαλείων τα οποία θα επιτρέπουν στον καταναλωτή να παρακολουθεί τη μεταβολή του κόστους των αποζημιώσεων υγείας που πληρώνει η ασφαλιστική αγορά για τα μακροχρόνια ατομικά συμβόλαια υγείας, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την ενημέρωση των ασφαλισμένων στον ευαίσθητο αυτό κλάδο ασφάλισης υγείας.

Τα εργαλεία αυτά θα αναπτυχθούν από τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό ΙΟΒΕ ο οποίος έχει αναλάβει την επεξεργασία των στοιχείων των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την κατάρτιση δεικτών που στόχο έχουν τη σωστή αποτύπωση και παρακολούθηση της μεταβολής του κόστους αποζημιώσεων του συγκεκριμένου κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

Η συλλογή των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπολογίζεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2017, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα για τους δείκτες αναμένονται μέσα στο α΄ τρίμηνο του 2018.