Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προιόντων

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας έξι (6) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, 14:00 – 19:00.

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, Διευθυντής Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων κατά Ζημιών στην AXA Ασφαλιστική.

general liability Θεματολογία Σεμιναρίου:

· Σύντομη ιστορική αναφορά

· Νομικό πλαίσιο

· Τύποι Ασφαλιστηρίων

· Ενεργοποίηση συμβολαίων

· product liabilityΣυνήθεις Καλύψεις / Εξαιρέσεις

· Διαφοροποιήσεις σε σχέση με χώρες του εξωτερικού

· Ανάλυση αναγκών δυνητικών πελατών

· Πρακτικά θέματα (Case Studies)

· Παραδείγματα ζημιών ποικίλης δυσκολίας

· Τρόποι πωλησιακής προσέγγισης

Σκοπός του Σεμιναρίου:

είναι η ανάδειξη των σημαντικών σημείων της θεματολογίας, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάλυση αναγκών δυνητικών πελατών και στην προετοιμασία της πωλησιακής προσέγγισης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

σε στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και υπαλλήλους του Κλάδου Αστικής Ευθύνης αλλά και σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου. Απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες που έχουν σχετική εμπειρία, όσο και σε άτομα που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης.

Οφέλη:

το σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης και ταυτόχρονα δίνει απαντήσεις σε εξειδικευμένα προβλήματα συμπεριλαμβανομένων πωλησιακών προσεγγίσεων

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

asfalisinet