Η ασφάλιση να γίνεται για λόγους συνείδησης και όχι εξαιτίας πίεσης και φορολογικής τρομοκρατίας

 

 

του Νίκου Σακελλαρίου

Εληξε την Παρασκευή 14 Ιουλίου η παράταση για τα ανασφάλιστα οχήματα που έδωσε το ελληνικό Κράτος. Τα συμπεράσματα θα τα δούμε σε λίγους μήνες όταν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν κάνει «ταμείο» και το ελληνικό κράτος θα δει εάν και κατά πόσο εισρεύσουν κεφάλαια στα δικά του ταμεία.

Τα πρώτα συμπεράσματα ήταν ότι η καταμέτρηση των ανασφάλιστων δεν έγινε όπως έπρεπε. Οι μετρήσεις έγιναν σε διαφορετικούς χρόνους από διαφορετικούς φορείς. Σίγουρα βρέθηκαν ασφαλισμένα οχήματα ενώ δεν ήταν και κυρίως βρέθηκαν ανασφάλιστα οχήματα ενώ ήταν. Αλλά αυτά είναι μάλλον λεπτομέρειες.

Οι αριθμοί των ασφαλισμένων απ’ αυτό το εγχείρημα λένε ότι οι νέοι ασφαλισμένοι από την αρχή της χρονιάς μέχρι τέλος Ιουνίου ξεπέρασαν τις 450.000 δηλαδή αντιστοιχούν σε περίπου 9% των κυκλοφορούντων οχημάτων με ελληνικές πινακίδες.

Αριθμός λογικός εάν κρίνουμε τις συνθήκες. Υπό κανονικές συνθήκες (δηλαδή εάν δεν υπήρχε η υποχρεωτική ασφάλιση λόγω του φόβου της διασταύρωσης στοιχείων) συνήθως τα τελευταία χρόνια οι νέες ασφαλίσεις δεν ξεπερνούν τις 200.000. Άρα συμπερασματικά, κάτω από τον φόβο της «παγίδας του νόμου» και του taxisnet , τουλάχιστον 250.000 οχήματα έσπευσαν να ασφαλιστούν.

Αυτό θα σημάνει σημαντικά έσοδα και για τις ασφαλιστικές και για τους διαμεσολαβούντες για την ευρύτερη συντεχνία (συνεργεία κ.α) και βέβαια για το Κράτος που περιμένει καθαρές εισροές στα ταμεία του της τάξης των 20-30 εκατ. ευρώ.

Κερδισμένες –ως φαίνεται- είναι και αρκετές ΕΠΥ οι οποίες αξιοποίησαν την δυνατότητα να προσφέρουν ‘ασφάλιστρα ανάγκης (χαμηλά)’ σε πληθυσμούς που είτε δεν μπορούσαν εισοδηματικά να πληρώσουν τριψήφιο εξαμηνιαίο ασφάλιστρο είτε χρησιμοποιούσαν δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους.

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι η ασφάλιση να μην γίνεται εξαιτίας του φόβου για τη “μέγγενη” της εφορίας αλλά λόγω ασφαλιστικής συνείδησης και γνώσης του κινδύνου. Τότε η ασφαλιστική αγορά και το ελληνικό Κράτος θα έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά.