Η Ασφαλιστική αγορά βλέπει μια μεγάλη χρονιά συγχωνεύσεων και εξαγορών

Ο όγκος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των ασφαλίσεων υπερτετραπλασιάστηκε το 2015, από $43.8 δισ. το 2014, σε $194,9 δισ. με σημαντική δραστηριότητα στον τομέα των ασφαλίσεων ακινήτων / ατυχημάτων, σύμφωνα με μια μελέτη της “Hartford, Connecticut-based investment management firm Conning & Co” που εκδόθηκε την Τετάρτη 16/3.

Συνολικά, υπήρχαν 24 συναλλαγές που αποτιμώνται σε $1 δις ή περισσότερο το 2015, σε σύγκριση με εννέα το 2014 στους τομείς της ασφάλισης περιουσίας / ατυχημάτων, ζωής και υγείας.

Μεταξύ των ασφαλιστών εταιρειών περιουσίας / ατυχημάτων, η συνολική αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων αυξήθηκε σε $39,6 δισ. το 2015 από $6,7 δισ. το 2014, ωθούμενη από αρκετές μεγάλες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των Ace Ltd. και την συμφωνία Chubb Corp. σύμφωνα με την περίληψη της έκθεσης, “Global Insurer Mergers & Acquisitions in 2015, The Big Bang”.

“Στα βασικά θέματα του έτους, περιλαμβάνεται η σκοπιμότητα της ειδικότητας και των στόχων LLOYD’S, οι μεγάλες εξαγορές από τους Ιάπωνες και Κινέζους αγοραστές, η αντασφάλιση και η ενοποίηση, και οι συνδυασμοί σε τομείς που αντιμετωπίζουν ισχυρές εξωτερικές προκλήσεις, όπως η ασφάλιση των καλλιεργειών αλλά και η ιατρική επαγγελματική ευθύνη”, αναφέρει η μελέτη.

Η έκθεση προβλέπει συνέχιση των συγχωνεύσεων και των ανταλλαγών.

«Η πορεία των ενοποιήσεων, των ασφαλιστικών προϊόντων και της γεωγραφικής διαφοροποίησης, δείχνουν ότι όλο και περισσότερες εταιρείες θα αναζητήσουν εταίρους για να συμβαδίσουν κόντρα στους μεγάλους ανταγωνιστές», αναφέρει η έκθεση.

“Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, στην ασφάλιση υγείας και στον τομέα της περίθαλψης, και τα $100.8 δισ. του συνολικού όγκου των συναλλαγών, αντιπροσωπεύουν περισσότερα από το ήμισυ του έτους που ήταν $195 δις στην παγκόσμια δραστηριότητα, σε σύγκριση με μόλις $33 εκατ. που ήταν η αξία των συμφωνιών το 2014″, αναφέρει η έκθεση. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε επίσης, σε 22 το 2015 από 13 το 2014.

“Η αύξηση των κρατικών επιδοτούμενων προγραμμάτων, όπως το Medicaid και Medicare Advantage, συνοδεύεται από την υποχώρηση των εργοδοτικών εισφορών και δημιουργείται πίεση για να αποκτήσουν υπεραξία οι πάροχοι Medicaid και Medicare οικοδομώντας βάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας” σύμφωνα με την έκθεση.

“Το 2016, με τόσες πολλές πράξεις από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες κατά το 2015, είναι πιθανό η δραστηριότητα το 2016 να δούμε συνδυασμούς μεταξύ των μικρότερων εταιρειών”, λέει η μελέτη.

Insurancedaily