Ατύχημα με εμπλεκόμενο όχημα ξένων πινακίδων

Δείτε τι ισχύει αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με αυτοκίνητο το οποίο φέρει ξένες πινακίδες.

Πλέον τα αυτοκίνητα στη χώρα μας τα οποία κυκλοφορούν με ξένες πινακίδες δεν είναι και λίγα. Επομένως οι πιθανότητες να εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα με ένα από αυτό είναι αυξημένες.

Ας δούμε λοιπόν κάποιες χρήσιμες συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε αν μας συμβεί κάτι τέτοιο.

Καλούμε την Τροχαία για να καταγράψει το συμβάν.

Φροντίζουμε να σημειωθεί σωστά ο αριθμός κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος καθώς και η χώρα προέλευσής του.

Σημειώνουμε οπωσδήποτε τη μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτoκινήτου.

Ζητάμε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο του. Αν υπάρχει δυνατότητα, φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3, 4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας.Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου, αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και διάρκεια ισχύος.

Επικοινωνήστε το ταχύτερο με τη νομική προστασία/υπηρεσία της ασφαλιστικής εταιρείας ή την ανάλογη ασφάλεια νομικής προστασίας όπως για παράδειγμα η ARAG, για περαιτέρω οδηγίες.

Η νομική προστασία αναλαμβάνει τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος που προκλήθηκε στην Ελλάδα από όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασίνων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή Πιστοποιητικό Συνοριακής Ασφάλισης ή προέρχεται από χώρα κράτους της Ευρώπης.

Προσοχή! Αν πρόκειται για διπλό όχημα με διαφορετικές πινακίδες και στοιχεία ασφάλισης, απαραίτητη είναι η συλλογή των στοιχείων και των δύο οχημάτων του αλλοδαπού συρμού.

autotriti