Άτυπες πρακτικές στα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Τρόπους για να καλύψουν τους ασφαλισμένους τους και κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου αναζητούν οι ασφαλιστές, έχοντας σαν στόχευση να στηρίξουν τους πολίτες, μετά από τις ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομία και το capital control στις τράπεζες. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που λήγουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους είναι το πως θα βρουν τα χρήματα να καταβάλλουν το αντίτιμο του ασφαλίστρου τους, δεδομένων των περιορισμών του τραπεζικού συστήματος και των κλειστών τραπεζικών καταστημάτων. Τα συμβόλαια μπορούν πάντως να πληρώνονται μέσω e-banking, ενώ ταχυδρομικά μπορούν να καταβάλλονται και τα ασφάλιστρα στις εταιρείες από τα διαμεσολαβητικά γραφεία.

Μετά πάντως και από τη συνάντηση που είχαν χθες στην ΤτΕ εκπρόσωποι των ασφαλιστικών εταιρειών φαίνεται πως οι εταιρείες θα ακολουθήσουν πρακτικές που θα επιλέξουν οι ίδιες , καθώς από την εποπτική αρχή δεν έχουν δοθεί κατευθυντήριες γραμμές. Άτυπα αναμένεται οι εταιρείες να δώσουν περισσότερο χρόνο στους ασφαλισμένους τους για να πληρώσουν τα ασφάλιστρα τους.

insuranceworld