BaFin: Στο επίκεντρο των εξελίξεων, οι ασφάλειες ζωής το 2016

Επτά ημέρες απομένουν πριν την έλευση του Solvency II. Αν, και το 95% των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe είναι προετοιμασμένο να υποδεχτεί το νέο, και περισσότερο από κάθε άλλο καθεστώς φερεγγυότητας, συζητημένο, οι προκλήσεις στην αγορά παραμένουν μεγάλες. Το Sofokleousn.gr, έχοντας καλύψει ήδη τα θέματα του Solvency II στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά επιχειρεί να φέρει στην δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει το 2015.

Οσο και στην Ελλάδα, το ίδιο και στην Ευρώπη το νέο καθεστώς φερεγγυότητας συνεχίζει να απασχολεί το κλάδο των ασφαλειών, το οποίο καθεστώς ξεκινά τώρα και θα διαμορφώνει το πλαίσιο του κλάδου για αρκετό χρονικό διάστημα.

Για τα θέματα αυτά μιλά σε συνέντευξη στο ο Frank Grund Γενικός Διευθυντής για τις Ασφάλειες και Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία της γερμανικής εποπτικής αρχής Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –( BaFin). Ο Frank Grund διαδέχτηκε τον Felix Hufeld, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της BaFin. Το Sofokleousin.gr μεταφέρει μεταφρασμένη μέρος της συνέντευξης του από την ιστοσελίδα Bafin.de

Μετάφραση – Απόδοση : Ελενα Ερμείδου

– Κύριε Grund, συγχαρητήρια για το νέο σας ρόλο. Πώς ήταν οι πρώτες, για εσάς, εβδομάδες;

Η υποδοχή μου ήταν πολύ φιλική και αυτό συνεισέφερε στο να μπορέσω να επικεντρωθώ στα νέα μου καθήκοντα που απορρέουν από την θέση που ανέλαβα. Με την υποστήριξη των συναδέλφων εστίασα στις υποχρεώσεις του επόπτη και στο νέο Ευρωπαϊκό εποπτικό καθεστώς Solvency II καθώς και σε άλλες πτυχές.

– Ποιες θα βλέπετε να είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις των επομένων μηνών;

Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι Solvency II. Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2016. Παρά τις προετοιμασίες που έχουν γίνει, το Solvency II είναι μία τεράστια αλλαγή για τα θέματα του κλάδου, και για εμάς. Το περιεχόμενο αυτής της αλλαγής θα πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο. Με άλλα λόγια ακόμα δεν γνωρίζουμε πως θα διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο.

Εχουμε κάποιες ιδέες, προετοιμαστήκαμε, όσο μπορούσαμε, επικεντρωθήκαμε όμως στο σωστό αντικείμενο; … Ο ρόλος μου είναι να δημιουργήσω και να μεταφέρω την ασφάλεια, τόσο στους συναδέλφους όσο και στο κλάδο

– Με τι τρόπο;

Το κλειδί είναι να απαντηθούν με λεπτομέρεια κάποιες ερωτήσεις που είναι αφηρημένες. Όπως, το τι σημαίνει αναλογικότητα, λεπτομερώς. Πως αντιμετωπίζουμε τις διαδικασίες run-off στις ασφάλειες ζωής. Τι γίνεται με τις πρόσθετες προβλέψεις. Κάποια θέματα χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις. Είμαι ανοικτός σε θέματα που δημιουργούν προβλήματα στο κλάδο, εν μέρει και λόγω χαμηλών επιτοκίων.

– Πρόκειται για θέματα που προκαλούν επιπτώσεις στις ασφάλειες ζωής

Ακριβώς. Από το 2011 και έπειτα, οι ασφαλιστικές ζωής υποχρεούνται σε πρόσθετα αποθεματικά κεφάλαια, ώστε να μπορούν να αποζημιώνουν σε περιόδους όπου οι αποδόσεις των επενδύσεων τους είναι μειωμένες λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

– Τα επιτόκια βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα μέχρι στιγμής. Μπορεί οι ασφαλιστικές ζωής να απορροφήσουν την πίεση αυτή;

Μετά την επιβολή των πρόσθετών κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι ασφαλιστικές ζωής δαπάνησαν περί τα 8,5 δισεκ ευρώ και για αυτό το χρόνο οι δαπάνες θα είναι περισσότερες. Αλλά χρειαζόμαστε τα αποθεματικά αυτά για περιόδους όπου τα επιτόκια βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστικές μπορούν να πληρώσουν τα εγγυήσεις τους. Τα εποπτικά εργαλεία αποτελούν εφόδια για το μέλλον και μπορεί να παρέμβουν αν η περίσταση το απαιτεί.

– Ένα άλλο θέμα είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για επενδύσεις σε έργα υποδομών υπό το καθεστώς Solvency I H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τα μειώσει. Συμφωνείτε;

Πιστεύω ότι η πολιτική βούληση έχει σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί το κομμάτι αυτό των επενδύσεων. Επί πλέον ο κλάδος επανειλημμένα τονίζει ότι οι επενδύσεις σε έργα υποδομών είναι περισσότερο ασφαλείς από κάθε άλλη επένδυση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία ώστε να καλυφθεί η απαίτηση αυτή.

Το θέμα αυτό αποτελεί μία πρόσκληση για εμάς τους επόπτες. Τα κεφαλαιακά αποθέματα θα πρέπει να είναι σταθμισμένα ανά το κίνδυνο. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να βαδίζουμε με πειθαρχία

– Πιστεύετε ότι το Solvency II χρειάζεται τροποποιήσεις σε κάποια σημεία;

Εχουμε ήδη διανύσει 15 χρόνια διαπραγματεύσεων και τώρα ήρθε η στιγμή που πρέπει να θέσουμε να τους κανόνες πάνω στους οποίους θα βαδίσουμε. Πρέπει να κάνουμε δουλειά και δώσουμε την ευκαιρία στο νέο καθεστώς να εφαρμοστεί. Τότε θα μπορούμε να διευκρινίσουμε αν χρειάζονται τροποποιήσεις, και αν χρειάζονται, σε ποιους τομείς;.

Ωστόσο, πρέπει να μειώσουμε την πολυπλοκότητα, αντί να την αυξήσουμε περισσότερο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Ότι έχουμε αναλάβει την ευθύνη για διατηρήσουμε την σταθερότητα στο κλάδο σε όφελος των συμβασιούχων.

 

sofokleousin