Μπορεί το μητρώο να χτυπήσει τους μαύρους κωδικούς; 

Οι μαύροι κωδικοί αποτελούν ένα μεγάλο ρίσκο στην αγορά. Πολλοί εμπλεκόμενοι δεν έχουν λάβει σοβαρά υπόψη τους τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχουν σε ασφαλισμένους, σε εταιρείες και σίγουρα στα ίδια τα γραφεία.

Από τη μια κανεις δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι ένα φαινόμενο που το επέτεινε η κρίση, από την άλλη όμως είναι αθέμιτος ανταγωνισμός προς όσους εργάζονται και φορολογούνται και ταυτόχρονα κίνδυνος για ασφαλισμένους και εταιρείες.

Σε επαρχία και κέντρο οι άτυποι ασφαλιστές είναι αναρίθμητοι. Ποιες θα ήταν άραγε οι συνέπειες σε ένα λάθος χειρισμό “μαύρου” κωδικού εναντίον του οποίου ενδεχομένως θα κινούσε νομικές διαδικασίες ένας πελάτης;  Τι θα γίνει σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο πελατών ενός γραφείου για το ποιον ασφαλιστή έχουν;  Και ποια θα είναι μετά η θέση των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται το εν λόγω γραφείο;

Όλοι γνωρίζουν, πολλοί παραβαίνουν όσα ορίζονται από το νόμο και πολλοί κατακρίνουν. Ένα βήμα που γίνεται και είναι αναμφίβολα θετικό είναι το μητρώο που θα υλοποιηθεί στις αρχές του 2018. Το ζήτημα ωστόσο είναι να μην αποτελέσει είδηση μόνο για τους ασφαλιστές, αλλά και για τους ασφαλισμένους.

Η αποτελεσματικότητα του μητρώου, πέρα από τον ορθό σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων, θα κριθεί από το πόσο η πληροφορία της ύπαρξης της θα φτάσει στον ασφαλισμένο. Γιατί εν τέλει δεν θα έχει νόημα οι ασφαλιστές να έχουν γνώση αλλά οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν με ποιον συνεργάζονται και σε τι βαθμό φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες που τους παρέχει.