Certified Specialist: Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης από το ΕΙΑΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) διαθέτοντας συσσωρευμένη πολυετή τεχνογνωσία στο ασφαλιστικό εκπαιδευτικό αντικείμενο, η οποία οφείλεται στην αποκλειστική ενασχόλησή του με τον ασφαλιστικό χώρο και τις συναφείς εκπαιδευτικές του ανάγκες, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης / εξειδίκευσης, σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα του ευρύτερου ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα, σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και ικανοτήτων.

Το ΕΙΑΣ είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει τον νέο κύκλο προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης «ΕΙΑS CERTIFIED SPECIALIST» (in non–life / life & health courses), ο οποίος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, προκειμένου να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τεχνικές ασφαλιστικές γνώσεις και εφόδια για την αποτελεσματική άσκηση των εργασιών τους, αφού σήμερα η ανάγκη αυτή είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Σκοπός των νέων αυτών προγραμμάτων είναι να προετοιμάσει το ΕΙΑΣ μια νέα γενιά πιστοποιημένων στελεχών, δυναμικών, άριστα καταρτισμένων, με επαγγελματική επάρκεια, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης και ταυτόχρονα θα δίνει, με βέλτιστες πρακτικές, απαντήσεις στα πλέον εξειδικευμένα θέματα.

Πληροφορίες για τον κύκλο προγραμμάτων «ΕΙΑS Certified Specialist»:

Ο νέος αυτός κύκλος προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται από ξεχωριστά εκπαιδευτικά σεμινάρια, το κάθε ένα από τα οποία οδηγεί σε πιστοποιήσεις του ΕΙΑΣ επαγγελματικής εξειδίκευσης, κατόπιν εξετάσεων, αντίστοιχες με το αντικείμενο του κάθε σεμιναρίου. Τo ΕΙΑΣ προετοιμάζει ήδη με τους εξειδικευμένους εισηγητές του τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα του κύκλου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν εντός του 2016. Το κάθε ένα σεμινάριο θα είναι διάρκειας 25 ωρών συν εξετάσεις.

Το ΕΙΑΣ εγκαινιάζει τον νέο κύκλο προγραμμάτων με τη διοργάνωση του 1ου Σεμιναρίου, διάρκειας 25 εκπαιδευτικών ωρών, με θέμα: «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων».

Η παρακολούθηση του 1ου σεμιναρίου αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο βήμα προς απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου EIAS CERTIFIED SPECIALIST σε όλα τα non-life courses. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα από τα τεχνικά ασφαλιστικά σεμινάρια Γενικών Ασφαλίσεων που θα επιλέξει, ώστε να αποκτήσει την αντίστοιχη εξειδικευμένη τεχνική πιστοποίηση.

Πληροφορίες και το περιεχόμενο του σεμιναρίου «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων», θα διαβάσετε στην εγκύκλιο που ακολουθεί παρακάτω.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πρώτα εξειδικευμένα προγράμματα του ΕΙΑΣ για το 2016:

ΕΙΑS Certified Specialist in Liability Insurance (β΄τρίμηνο 2016)

EIAS Certified Specialist in Reinsurance (β’ τρίμηνο 2016)

ΕΙΑS Certified Specialist in Motor Insurance (δ΄τρίμηνο 2016)

ΕΙΑS Certified Specialist in Property Insurance (δ΄τρίμηνο 2016)

Εκτός από τα παραπάνω σεμινάρια, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν μελλοντικά και νέα, που θα αφορούν και σε άλλους κλάδους όπως:

ΕΙΑΣ Certified Specialist in Health Insurance

ΕΙΑΣ Certified Specialist in Life & Pension Insurance

ΕΙΑΣ Certified Specialist in Engineering Risks Insurance

ΕΙΑΣ Certified Specialist in Cargo & Carriers Liability Insurance

ΕΙΑΣ Certified Specialist in Yacht and Marine Hull Insurance

Στο τέλος του κάθε σεμιναρίου θα πραγματοποιούνται εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων και θα απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποητικό Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης από το ΕΙΑΣ. Τα σεμινάρια θα επαναλαμβάνονται αναλόγως του ενδιαφέροντος.

Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε ένα κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα εισηγήσεων με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων παρουσιάσεων και χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και τεχνικών, όπως πρακτικές ασκήσεις και μελέτη ασφαλιστικών περιπτώσεων. Το κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει παραδόσεις της ύλης και διεξαγωγή test κατανόησης. Στους συμμετέχοντες θα διανέμονται εκπαιδευτικές σημειώσεις του ΕΙΑΣ, που εστιάζουν στα κύρια σημεία της ύλης την οποία θα διδαχθούν.

Σε ποιους απευθύνονται τα Προγράμματα:

Τα εξειδικευμένα ασφαλιστικά σεμινάρια αφορούν στα μεσαία / υψηλά στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση πάνω σε διάφορα τεχνικά ασφαλιστικά θέματα, να εμπλουτίσουν, διευρύνουν και εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στα θέματα του προγράμματος, αλλά και σε έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Εισηγητές των Προγραμμάτων είναι:

Εισηγητές και ανώτατα στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία

στο διδακτικό αντικείμενο ευθύνης τους.

Πιστοποιημένοι εισηγητές από τον ΟΑΕΔ (με κωδικό ΛΑΕΚ), οι οποίοι έχουν υψηλή βαθμολογία

στις αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου (βάσει προτύπου διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ

ΕΝ ISO 9001:2008).

Πλεονεκτήματα των Προγραμμάτων & Οφέλη των εκπαιδευομένων:

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης σύμφωνα με τις πραγματικές

ανάγκες των κλάδων της ιδιωτικής ασφάλισης.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται από τον μοναδικό εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ασφαλιστικό

οργανισμό, που ίδρυσαν θεσμικά οι Ασφαλιστικές Εταιρίες της αγοράς.

Επαγγελματική αναγνώριση και αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στελέχους

στην ασφαλιστική αγορά.

Επαγγελματική και ενδοεπιχειρησιακή εξέλιξη.

Επικαιροποίηση, ανανέωση και εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών

Ενίσχυση εικόνας, βελτίωση σχέσεων με τους πελάτες.

Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι θα τους δώσουν τη δυνατότητα να γίνουν πιο

αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στην καθημερινή τους εργασία, να προτείνουν αξιόπιστες

λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήματα.

Απόκτηση Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης, που θα χορηγεί το ΕΙΑΣ ύστερα από επιτυχία.

insuranceworld