Χώρα θανάτου από τροχαία ατυχήματα η Ελλάδα

Την χειρότερη θέση στην Ευρώπη σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έχει η Ελλάδα , παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιριών για βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των Ελλήνων Οδηγών.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εταιριών (Insurance Europe ) για την ασφάλιση του αυτοκινήτου , στο θέμα των τροχαίων ατυχημάτων επισημαίνεται :

Παρά τις προσπάθειες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, εξακολουθεί να είναι, δυστυχώς, μία από χειρότερες χώρες σε αιτίες θανάτου από τροχαία , σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Eπίσης στην έκθεση επισημαίνονται οι προσπάθειες που έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Ως προς τα θέματα της ασφάλισης του αυτοκινήτου επισημαίνει τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια για την έναρξη και λήξη των ασφαλιστικών συμβολαίων, καθώς και για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων αυτοκίνητων .

Και συγκεκριμένα :

Νέο νομικό πλαίσιο για την υποχρεωτική ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 2014 ήταν ένα έτος ριζικών αλλαγών στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων στην Ελλάδα ως ένας νέος νόμος ψηφίστηκε στις 5 Μαΐου (Νόμος 4261/2014).

Ο νόμος καθιερώνει ένα πιο λειτουργικό και σαφέστερο νομικό πλαίσιο.

Ο νέος νόμος κάνει τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:

• Η σύμβαση υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων καθίσταται σαφής ως σύμβαση καθορισμένης διάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ως εκ τούτου, σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης, καθώς και όπως έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία και λήξης του χρόνου.

• Ανανέωση της σύμβασης ασφάλισης ή σύναψη νέας σύμβασης επιτρέπεται εφ “όσον πρώτα καταβάλλονται τα ασφάλιστρα ώστε να αρχίζει η ασφάλιση ταυτόχρονα .

• Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνεται το κλειδί για την απόδειξη της ασφάλισης για τους ελέγχους της αστυνομίας και το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης καταργείται.

• Η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ του ασφαλιστή του ασφαλισμένου και των δικαιούχων αποζημίωσης σε όλα τα στάδια και οι διαδικασίες της συναλλαγής τους αναγνωρίζεται θεσμικά (για παράδειγμα, με τη σύναψη της ασφάλισης ή διακανονισμό των ζημιών).

Νέα νομική διάταξη για την ανίχνευση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων

Μετά από αρκετούς μήνες διαβουλεύσεων με όλους τους αρμόδιους φορείς, μια νέα νομική διάταξη θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2013 (Νόμος 4141/2013). Ο νόμος θεσπίζει ένα νέο ηλεκτρονική διαδικασία για την ανίχνευση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων, συνδέοντας τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των εγγεγραμμένων οχημάτων με την υπάρχουσα βάση δεδομένων των ασφαλισμένων οχημάτων, έτσι ώστε η αρμόδια αρχή (π.χ. η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών) να μπορούν να εντοπίσουν τα οχήματα που δεν είναι ασφαλισμένα.

asfalisinet