Χωρίς ασφάλιση, το σπίτι μας δεν μας ανήκει-Ευρωπαϊκή Πίστη: 3 αλήθειες, 1 μύθος & η λύση στην Ασφάλιση Κατοικίας (βίντεο)

Η απόκτηση κατοικίας υπήρξε ανέκαθεν για τον Έλληνα προτεραιότητα ζωής. Το σπίτι μας είναι ο προσωπικός μας χώρος, οι αναμνήσεις του παρελθόντος αλλά και η ζωή που θέλουμε να χτίσουμε. Τόσο η ιστορία μας όσο και τα όνειρά μας για το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το σπίτι μας. Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη της απόκτησής του αλλά όχι και την ανάγκη της ουσιαστικής προστασίας του. Και η αλήθεια αυτή ενέχει τον κίνδυνο να χαθούν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα όσα χτίζουμε για μια ζωή.

 

Αυτό το μήνυμα επικοινωνεί στον καταναλωτή η Ευρωπαϊκή Πίστη μέσα από το video «3 αλήθειες, 1 μύθος και η λύση στην ασφάλιση κατοικίας». Θεωρώντας ότι η ασφαλιστική συνείδηση περνά μέσα από την εκπαίδευση και από την καλλιέργεια κουλτούρας υπευθυνότητας, η Εταιρεία υιοθετεί τα animated promotional videos επενδύοντας στα ψηφιακά μέσα προκειμένου να προσεγγίσει το καταναλωτικό κοινό που αντλεί πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Στο πλαίσιο της ψηφιακής της στρατηγικής για το 2018, η Ευρωπαϊκή Πίστη σχεδιάζει σειρά ενημερωτικών ενεργειών με τη μορφή animated videos, που έχουν στόχο να αφυπνίσουν τον καταναλωτή και να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για το διαμεσολαβητή. Με αυτό τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Πίστη δημιουργεί νέους διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα της διαδικτυακής εποχής.

 

Πρόκειται για μία εξαιρετική ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Πίστη, που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών για την αναγκαιότητα της ασφάλισης της κατοικίας τους και εν τέλει στην προστασία τους από καταστροφικούς κινδύνους.

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ