Χωρίς ασφαλιστικό σχεδιασμό πάμε για χρεοκοπία

Σε επώδυνες καταστάσεις οδηγεί η έλλειψη ασφαλιστικού σχεδιασμού, ακριβώς όπως οδηγεί η έλλειψη οικονομικού σχεδιασμού, στην χρεοκοπία, ανάφερε ο Παναγιώτης Λελεδάκης CEO ΙFA Academy στο Money Show, τονίζοντας συγκεκριμένα πως «η εκπαίδευση του πολίτη και όχι η έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης είναι η μεγαλύτερη πρόκληση του κλάδου των ασφαλειών».

Σύμφωνα με μελέτη της IFA Academy το πρόβλημα είναι η μέτρηση του κινδύνου.

Για παράδειγμα, οι περισσότεροι ασφαλισμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να γνωρίζουν τις συγκεκριμένες καλύψεις που τους παρέχονται και υπό ποιες συνθήκες.

Είναι πολύ βασικό τονίζει ο Π. Λελεδάκης οι ασφαλιστές να κάνουν πρωτίστως την μελέτη του κινδύνου και στην συνέχεια να προτείνουν τις βασικές ή τις συμπληρωματικές καλύψεις προς το ήδη ασφαλισμένο ή τον νέο.

Εξηγώντας, το πώς γίνεται η μελέτη του κινδύνου υπογράμμισε: «διαχείριση του κινδύνου σημαίνει: στόχοι, αποτίμηση, ανάλυση, αξιολόγηση, αναφορά, απόφαση, θεραπεία, έλεγχος»

Πάγιες και νέες προκλήσεις για τον κλάδο και τους ασφαλιστές είναι η εξεύρεση ποιοτικών πελατών, η διαμόρφωση του επιχειρηματικού πλάνου, η διαφορετική διαχείριση πελατών, η είσοδος των ασφαλιστών σε αγορές υψηλών εισοδημάτων, το cross-selling –upselling, η σωστή χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης κάτι το οποίο απαιτεί εκπαίδευση, η διαχείριση χρόνου, και η εκπαίδευση.

sofokleousin