Clinic Exclusive Υγεία στο maximum από την Prime και τις Ασφάλειες Σαριδάκης*

Όλοι µας αναζητούµε σίγουρους τρόπους για τον πλήρη έλεγχο της υγείας µας. Και πλήρης έλεγχος σηµαίνει πρώτα απ΄ όλα, σωστή διάγνωση.

Επιλέγοντας το ΝΕΟ Πρόγραµµα CLINIC EXCLUSIVE σας καλύπτει τις εξετάσεις που πραγµατοποιείτε σε συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα.

Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να επισκέπτεστε ιατρούς του δικτύου µας ή της επιλογής σας και σας προσφέρει δωρεάν, ένα ετήσιο check up, παρέχοντας επιπλέον για τα παιδιά εξειδικευµένες εξετάσεις.

∆ευτεροβάθµια Περίθαλψη

Το πρόγραµµα ασφάλισης CLINIC EXCLUSIVE σας προσφέρει ολοκληρωµένη νοσοκοµειακή κάλυψη σε θέση Νοσηλείας Α ή Β την οποία εσείς επιλέγετε.

Σε συµβεβληµένα ιδιωτικά νοσοκοµεία, σας καλύπτει το 100% των αναγνωρισµένων εξόδων νοσηλείας , χωρίς να χρειασθεί εσείς να εκταµιεύσετε χρήµατα.

Σας παρέχει κάλυψη σε περίπτωση επείγουσας βοήθειας ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας στα εξωτερικά ιατρεία των συµβεβληµένων µε την Prime Insurance Ιδιωτικών Νοσοκοµείων.

Το επίδοµα Μητρότητας διπλασιάζεται µε την παραµονή σας στο πρόγραµµα.

Το Πρόγραµµα καλύπτει τις ανάγκες για χηµειοθεραπείες, ακτινοβολίες και περιοδική αιµοκάθαρση χωρίς δική σας επιβάρυνση.

Σε περίπτωση ανάγκης η Prime Insurance φροντίζει να έχετε ∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση στα µεγαλύτερα και πιο εξειδικευµένα νοσοκοµεία του εξωτερικού.

ΝΕΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

H PRIME INSURANCE ως µία σύγχρονη, δυναµική και καινοτόµα ασφαλιστική εταιρία, δηµιούργησε και σας

προσφέρει το νέο πλήρες πρόγραµµα υγείας CLINIC EXCLUSIVE.

Το πρόγραµµα ασφάλισης υγείας CLINIC EXCLUSIVE σας φροντίζει έτσι ώστε να µπορείτε να χαίρεστε τη ζωή

σας στο µέγιστο βαθµό, προσφέροντάς σας την καλύτερη Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια περίθαλψη.

Το CLINIC EXCLUSIVE σχεδιάστηκε ειδικά για εσάς, µε γνώµονα την πρόληψη, τη διάγνωση και την υψηλού

επιπέδου νοσοκοµειακή φροντίδα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Έκπτωση στα ασφάλιστρα των παιδιών ως προστατευόµενα µέλη

Απαλλαγή πληρωµής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανεργίας

∆ιαγνωστικές εξετάσεις σε συµβεβληµένα µε την Prime Insurance κέντρα σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Ελλάδος.

Μεγάλος αριθµός επισκέψεων σε ιατρούς του δικτύου µε ελάχιστη οικονοµική επιβάρυνση. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το συνεργαζόµενο δίκτυο ιατρών µε την Prime Insurance, έχει επιλεγεί ώστε να καλύπτει τα ποιοτικά κριτήρια που έχουµε θέσει σε έναν τόσο ευαίσθητο τοµέα όπως η υγεία και περιλαµβάνει ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στις µεγάλες πόλεις, αλλά και σε πολλά άλλα σηµεία σε όλη την Ελλάδα.

Εάν χρειαστεί να σας επισκεφθεί ιατρός του συνεργαζόµενου δικτύου στο σπίτι, αυτό µπορεί να γίνει µέχρι πέντε (5) φορές το χρόνο, έναντι συµβολικού κόστους για εσάς

Εφόσον το επιθυµείτε, µπορείτε να επισκεφθείτε και δικό σας γιατρό, µέχρι πέντε (5) φορές το χρόνο.

20 επισκέψεις ετησίως σε φυσιοθεραπευτές του δικτύου χωρίς καµία επιβάρυνση

Ετήσιο check up µε ειδικές εξετάσεις για τα παιδιά

Παροχές

ΓΡΑΜΜΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ: 212 212 7800

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων

Το νοσοκοµειακό πρόγραµµα ασφάλισης CLINIC EXCLUSIVE σας προσφέρει ολοκληρωµένη

νοσοκοµειακή κάλυψη, µε:

Ανώτατο όριο αποζηµίωσης µέχρι και €500.000 ανά περιστατικό νοσηλείας

Θέσεις νοσηλείας A ή B

Περιορισµό κόστους µέσω επιλογής απαλλαγής

Κάλυψη εντατικής

Αµοιβή χειρουργού & αναισθησιολόγου

Αποκλειστική νοσοκόµα

Χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς νοσηλεία

Χηµειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και περιοδική αιµοκάθαρση χωρίς νοσηλεία

Μικροεπεµβάσεις χωρίς νοσηλεία

Εφόσον έχετε επιλέξει απαλλαγή, αυτή καταργείται σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχηµα και σε

περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκοµείο

Έξοδα ατυχήµατος χωρίς νοσηλεία σε εξωτερικά ιατρεία συµβεβληµένων νοσοκοµείων

Αντιµετώπιση έκτακτου περιστατικού λόγω ασθένειας σε εξωτερικά ιατρεία συµβεβληµένων

νοσοκοµείων

Bonus συµµετοχής άλλου φορέα

Χειρουργικό επίδοµα

Επίδοµα τοκετού

Έξοδα ασθενοφόρου

Ταξιδιωτική βοήθεια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

∆εύτερη Ιατρική Γνωµάτευση

Έκπτωση στα ασφάλιστρα των παιδιών ως προστατευόµενα µέλη

Απαλλαγή πληρωµής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανεργίας

O ασφαλιστικός σας σύµβουλος είναι πάντα στη διάθεσή σας για να χειριστεί οποιοδήποτε αίτηµα σχετικά µε το συµβόλαιό σας.

Σε όλους τους ασφαλισµένους η Prime Insurance παρέχει τα ειδικά προνόµια Υγείας του Privilege Club εντελώς

δωρεάν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ*

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΗΣΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ…