Δέκα νέοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι – απειλές για το 2016

Αλλάζει το τοπίο των επιχειρηματικών κινδύνων για το 2016. Θανάσιμες απειλές για τις επιχειρήσεις είναι τα περιστατικά διακοπής λειτουργιών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ο έντονος ανταγωνισμός των αγορών, τα χτυπήματα στο κυβερνοχώρο, οι αλλαγές στην νομοθεσία. Ήσσονος σημασίας κίνδυνοι: οι επιπτώσεις από τα συμβάντα φυσικών καταστροφών, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις, οι νέες τεχνολογίες

Σε αυτά τα συμπεράσματα καταλήγει η 5η ετήσια έρευναAllianz Risk Barometer 2016 που διεξήγαγε η Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) σε πάνω από 800 αναλυτές κινδύνου και στελέχη ασφαλιστικών σε περισσότερες από 40 χώρες.

Το τοπίο των επιχειρηματικών κινδύνων αλλάζει καθώς πολλοί κλάδοι της οικονομίας περνούν μέσα από δομικές αλλαγές. Οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιοποίηση και το ‘Internet of Things’ αλλάζουν τις καταναλωτικές ανάγκες, τις λειτουργίες των επιχειρήσεων και τα επιχειρηματικά μοντέλα. φέρνοντας χιλιάδες νέες ευκαιρίες, αλλά επίσης και δημιουργώντας νέες ευθύνες για τις επιχειρήσεις, εξηγεί ο AGCS CEO Chris Fischer Hirs.

Σύμφωνα με το Βαρομετρικό 2016 της Allianz αυξανόμενες πιέσεις ασκούνται στις αγορές, η αύξηση του ανταγωνισμού από τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η αύξηση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και η καινοτομία στην τεχνολογία απειλούν την ομαλή λειτουργία των επιχειρηματικών μοντέλων των εταιρειών.

Η ενσωμάτωση και η διασύνδεση της ψηφιακής τεχνολογίας με την κλασσική τεχνολογία όπως οι εκτυπώσεις 3D, η νανοτεχνολογία, τα αυτοκίνητα με αυτόματο πιλότο, οι «έξυπνες» πόλεις και εργοστάσια, πράσινη τεχνολογία δημιουργούν ευκαιρίες αλλά και πολλούς κινδύνους που πρέπει να προβλεφθούν.

Οι φόβοι των επιχειρήσεων σχετικά με τις επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές εξασθένησαν απεικονίζοντας πλήρως την πτώση των ζημιών από φυσικές καταστροφές όπου το 2015 έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009. Σύμφωνα με την Munich Re για το 2015 διαμορφώθηκαν στα 27 δισεκ. ευρώ.

Για την Ευρώπη, οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι :

1. Ο κίνδυνος διακοπής επιχειρηματικών λειτουργιών

2. Οι εξελίξεις στην αγορά

3. Τα χτυπήματα στο κυβερνοχώρο

4. Οι αλλαγές στην νομοθεσία και το εποπτικό πλαίσιο

5 Τα μακροοικονομικά μεγέθη

6. Οι φυσικές καταστροφές

7. Η απώλεια φήμης

8. Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις

9. Οι νέες τεχνολογίες

10 Οι πολιτικοί κίνδυνοι

sofokleousin