Διαδραστικό ταξίδι στον κόσμο των συντάξεων

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 1970, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα ήταν περίπου 74 έτη ενώ η μέση ηλικία συνταξιοδότησης ήταν τα 66 έτη. Συνεπώς, τα χρόνια συνταξιοδότησης που μπορούσε να προσβλέπει ο Έλληνας πολίτης ήταν 8 περίπου. Το 2012, τα αντίστοιχα χρόνια είχαν αυξηθεί σε 20, κατά προσέγγιση.

Πώς είναι το συνταξιοδοτικό μας σύστημα σε σύγκριση με εκείνα των γειτονικών χωρών; Και τελικά, οι πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας, έχουν επιτύχει την αναδόμηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης;

Παγκόσμιος Άτλας Συντάξεων προσφέρει καθοδήγηση στο παγκόσμιο τοπίο της συνταξιοδότησης.

Οι χρήστες, όχι μόνο μπορούν να μελετήσουν μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά και να δημιουργήσουν μια λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων χωρών και χρονικών περιόδων, συμπεριλαμβάνοντας και την επίδραση της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και τη συνεχιζόμενη μετατόπιση από καθορισμένες παροχές σε καθορισμένες εισφορές.

Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν το χάρτη για να ορίσουν και να βρουν απαντήσεις σε περίπλοκα ζητήματα που σχετίζονται μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα αν το συνταξιοδοτικό σύστημα σε μια χώρα είναι οικονομικά βιώσιμο και ταυτόχρονα αν είναι σε θέση να παρέχει στους συνταξιούχους επαρκές εισόδημα.

“Ο Παγκόσμιος Άτλας Συντάξεων συγκεντρώνει όλη την τεχνογνωσία της ερευνητικής ομάδας του Ομίλου Allianz για τις Διεθνείς Συντάξεις”, δήλωσε η επικεφαλής της ομάδας Brigitte Miksa. “Σας προσφέρουμε μια διαδραστική περιπέτεια σε όλο τον κόσμο, με τον άνεμο της δημογραφικής αλλαγής να είναι η πυξίδα σας και ο Παγκόσμιος Άτλας Συντάξεων, ο οδηγός σας. Ο Άτλας είναι ένα ολοκληρωμένο, και πάνω απ’ όλα διασκεδαστικό στη χρήση του, on-line εργαλείο έρευνας.”

Κατανοήστε τις δραματικές αλλαγές στα παγκόσμια συστήματα με μια ματιά

Μεταξύ άλλων ερευνών, ο Άτλας βασίζεται στο Δείκτη Αναγκαιότητας Ασφαλιστικών Μεταρρυθμίσεων του Ομίλου Allianz (Pension Sustainability Index-PSI, http://bit.ly/ps-index). Ο Δείκτης αναλύει την κατάσταση των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, μετά από χρόνια, ακόμα και δεκαετίες, εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων.

Ο Δείκτης εξετάζει βασικούς παράγοντες, όπως τις δημογραφικές τάσεις, την κατάσταση της δημόσιας οικονομίας, τη δομή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και απεικονίζει την ανάγκη για ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η Γερμανία πρόσφατα έπεσε σε χαμηλότερη θέση στην κατάταξη του Δείκτη, αν μη τι άλλο επειδή ο πληθυσμός της γηράσκει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Αυτό είναι, επίσης, πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών.

Μελετώντας την άλλη πλευρά της βιωσιμότητας, ο Δείκτης Επάρκειας Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος (Retirement Income Adequacy-RIA, http://bit.ly/ria-indicator) του Ομίλου Allianz, αξιολογεί πηγές εισοδήματος για τους συνταξιούχους, συμπεριλαμβάνοντας δημόσιες και ιδιωτικές συνταξιοδοτικές παροχές, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό των δαπανών λόγω γήρανσης, όπως αυτών για την ιατρική περίθαλψη.

“Κανένας Άτλας δεν μπορεί να μας δείξει πώς θα είναι πραγματικά η συνταξιοδότηση. Μπορεί, ωστόσο, να δώσει περισσότερη διαφάνεια σε αυτό το πολύπλοκο θέμα”, αναφέρει η Brigitte Miksa.

sofokleousin