Δικαιώματα επί συμβολαίων: Ανοδικές τάσεις για το 2018. Το μεγάλο μυστικό του εταιρικού ανταγωνισμού

Του Νίκου Σακελλαρίου

 

Στα δικαιώματα επί των συμβολαίων μεταφέρεται πλέον η κόντρα των ασφαλιστικών μεταξύ τους και ρυθμίζουν  τόσο τη σχέση με τους συνεργάτες τους όσο και τη σχέση με τους πελάτες τους. Η κόντρα των προμηθειών, δηλαδή ποια εταιρεία έδινε μεγαλύτερες προμήθειες στους συνεργάτες της κέρδιζε τα χαρτοφυλάκια, φαίνεται ότι σταθεροποιείται καθώς οι περισσότερες εταιρείες διανέμουν προμήθειες μεταξύ 20-25% και όσες φτάνουν στο 28% ρυθμίζουν έτσι τα δικαιώματα επί των συμβολαίων που εκδίδουν ώστε να αντισταθμίζουν τις αυξημένες προμήθειες.

 

Αυτό που λένε οι έμπειροι πράκτορες του κλάδου είναι ότι το ποσοστό της προμήθειας δεν λέει τίποτε  επί της ουσίας για τον επαγγελματία εάν δεν συνοδεύεται από χαμηλό δικαίωμα επί του συμβολαίου.  Κερδίζουμε τη μάχη και χάνουμε τον πόλεμο λένε χαρακτηριστικά».

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, από τις αρχές του 2017, οι περισσότερες εταιρείες έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις δικαιωμάτων επί των συμβολαίων αυτοκινήτου προκειμένου να διαμορφώσουν καλύτερα τεχνικά αποτελέσματα και να ενισχυθούν κεφαλαιακά λόγω των υποχρεώσεών τους στα solvency II. H τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τη φετινή χρονιά εξαιτίας της ανάγκης των εταιρειών να βγάλουν καλύτερα αποτελέσματα σε μία αγορά που πιέζεται ιδιαίτερα από τον ανταγωνισμό στον κλάδο αυτοκινήτου.

 

Υψηλά αναμένονται -λόγω αύξησης του ‘ιατρικού πληθωρισμού’- να είναι και τα δικαιώματα επί συμβολαίων στον κλάδο υγείας μόνο που εκεί αντισταθμίζεται η –όποια- άνοδος από την σημαντική αύξηση της παραγωγής. Από εκεί και πέρα στους υπόλοιπους κλάδους η πολιτική επί των δικαιωμάτων καθορίζεται από το είδος των ασφαλίσεων, το underwriting και τις σχέσεις με τους πελάτες τους.

insuranceworld.gr