Δείκτη Μεταβολής Κόστους Νοσοκομειακών Προγραμμάτων Υγείας θα καταρτίσει το ΙΟΒΕ

 

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών να συντάξει μελέτη σχετικά με τον υπολογισμό του Δείκτη Μεταβολής του Κόστους Νοσοκομειακών Προγραμμάτων Υγείας (εγγυημένης ανανεωσιμότητας).

Είναι ένας δείκτης πολύ σημαντικός για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, που η κατάρτισή του θα αποτελέσει μια αξιόπιστη βάση αναφοράς σχετικά με τη διαμόρφωση και εξέλιξη των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Για τον σκοπό αυτό, όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς μας που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς κλάδους, είναι αναγκαίο να παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία στο ΙΟΒΕ για τη εν λόγω μελέτη.

Πρόκειται, αναμφίβολα, για μία ακόμα σημαντική προσπάθεια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, που θα προσδώσει διαφάνεια και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το κόστος των αποζημιώσεων. Είναι σημαντικό επίσης να επισημανθεί η επιλογή του ΙΟΒΕ εκ μέρους της ΕΑΕΕ, δεδομένου ότι είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός κοινωφελής ερευνητικός οργανισμός –κι έχει κι αυτό την ιδιαίτερη σημασία του.