ΕΦΚΑ: Έκπτωση 50% στις εισφορές μετά τη συμπλήρωση 40ετίας

Έκπτωση 50% στις εισφορές παρέχει ο ΕΦΚΑ στους αυτοαπασχολούμενους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται.

Υπολογίζεται ότι χρήση της έκπτωσης θα κάνουν περίπου 5.000 μηχανικοί, δικηγόροι ,γιατροί, εφημεριδοπώλες και άλλοι κλάδοι.

 

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε και απορρέει από το νόμο Κατρούγκαλου την έκπτωση μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους οι ασφαλισμένοι για όλους τους κλάδους σύνταξης – κύρια, επικουρική, εφάπαξ – ή μεμονωμένα εκεί όπου συμπληρώνουν 40ετία.

 

Από την έκπτωση εξαιρούνται οι εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ (6,95%).

 

Για να εφαρμοστεί η έκπτωση ο ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον ΕΦΚΑ ή στο ΕΤΕΑΕΠ. Η έκπτωση ξεκινά από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση δικαιούνται αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά που θα πρέπει να επιστραφούν στους ασφαλισμένους θα συμψηφιστούν έναντι μελλοντικών εισφορών.

Η υπαγωγή στο καθεστώς της έκπτωσης είναι εθελοντική καθώς αρκετοί ασφαλισμένοι επιθυμούν να πληρώνουν ολόκληρο το ασφάλιστρο προσδοκώντας μεγαλύτερη σύνταξη. Έτσι κι αλλιώς όμως ,ο νόμος Κατρούγκαλου παρέχει μπόνους , δηλαδή προσαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης 2% κατ έτος μετά την 40ετία.

 

Η συμπλήρωση 40ετίας κρίνεται αυτοτελώς ανά κλάδο :

 

 1. Για τον κλάδο κύριας ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. (20%) μετράνε :

 

 • χρόνος πραγματικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Ειδικά για το πρ. ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του χρόνου ασφάλισης σε αυτό, ανεξάρτητα εάν αφορά σε χρόνο ασφάλισης μισθωτού ή ελεύθερου επαγγελματία. Δεν μετράει ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές ή ο χρόνος για τον οποίο “τρέχει” ρύθμιση, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, η ρύθμιση οφειλών εξετάζεται αυτοτελώς.

 

 • χρόνος προαιρετικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.

 

 • πλασματικοί χρόνοι, που έχουν αναγνωρισθεί και εξαγοραστεί. Εάν ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί εξαγορά 4 ετών και μέχρι την αίτηση έχει εξαγοράσει 18 μήνες, λαμβάνονται υπόψη οι 18 μήνες. Χρόνοι πλασματικοί που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

 • διαδοχικός χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.

 

 1. Για τον κλάδο επικούρισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (7%) μετράνε :

 

 • χρόνος πραγματικής ασφάλισης και χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε.

 

 • χρόνος προαιρετικής ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές

 

 • πλασματικοί χρόνοι με εξαγορά

 

 • διαδοχικός χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές

 

 1. Για τον κλάδο εφάπαξ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (4%) μετράνε :

 

 • χρόνος πραγματικής ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και χρόνος που εξαγοράστηκε.

 

 • διαδοχικός χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.