Ευκαιρίες και σκόπελοι για την ιδιωτική ασφάλιση

Τα κακώς κείμενα των ασφαλιστικών εταιρειών – εντός και εκτός λογιστικών καταστάσεων- θα φανερώσουν τα Solvency II. Πράγμα που είναι καλό γι’ αυτούς, αρκεί να θέλουν βέβαια να τα δουν και να τα διορθώσουν. Θα φανερωθούν και πολλά πράγματα που τα γνωρίζουν αλλά τα αποσιωπούν. Όπως ότι εταιρείες δουλεύουν με χαμηλά για την ασφαλιστική βιομηχανία περιθώρια κέρδους, έχουν αυξημένα διοικητικά έξοδα, αδυνατούν να προσθέσουν νέα συμβόλαια και κυρίως ότι έχουν μία από τις χειρότερες εικόνες βάσει δημοσκοπήσεων ανάμεσα στους θεσμούς. Οι ασφαλιστικές αδυνατούν να ξεφύγουν από την εσωστρέφεια που για χρόνια τους μαστίζει. Οι εταιρείες μοιάζουν με μεγάλες οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και να κάνουν σχέσεις με το ευρύτερο περιβάλλον τους.

Αν η ασφάλιση αυτοκινήτου δεν ήταν υποχρεωτική αμφιβάλλει κανένας ότι η παραγωγή τους θα ήταν ελάχιστη; Yπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για την εικόνα του ασφαλιστικού συστήματος από το γεγονός ότι οι νέοι πτυχιούχοι των οικονομικών σχολών κάθε βαθμίδας (πτυχίο , μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ουδόλως ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν στο Ασφαλιστικό Σύστημα; Ούτε καν να διεκδικήσουν θέσεις στην διοικητική ιεραρχία.

Εμείς οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι που δουλεύουμε εντός και εκτός του κλαδικού τύπου θέλουμε να μας αναγνωρίσετε το δικαίωμα και την καλή προαίρεση της κριτικής. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε και άλλους κλάδους και τα προβλήματά τους (τράπεζες , χρηματιστήριο, τουρισμό, βιομηχανία κά) . Βλέπουμε ότι η ασφαλιστική αγορά έχει εντελώς διαφορετική εικόνα απ’ τους υπόλοιπους κλάδους. Έχει καλά και φιλότιμα στελέχη τα οποία προδίδονται από τις αδυναμίες του συστήματος. Οι επαφές των τελευταίων ετών της ΕΑΕΕ με τις τράπεζες , τον ΣΕΒ και βεβαίως η εξαιρετική στήριξη που παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδας στον κλάδο αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για τις μελλοντικές εξελίξεις. Αρκεί να θελήσουν οι ίδιες οι εταιρείες και οι συνεργάτες τους να διορθωθούν.

Insuranceworld