Ελλειμμα – σοκ 3 δισ. σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ το 2016

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΤΟΥ

Ελλειμμα 3 δισ. ευρώ θα έχουν το 2016 τα δύο μεγαλύτερα και «υπό ενοποίηση» με άλλα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, το ΙΚΑ (-2,162 δισ.ευρώ) και ο ΟΑΕΕ (-806,9 εκατ. ευρώ). Χωρίς να υπολογίζονται οι οφειλές τους σε άλλους φορείς (ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ κ.α.) και οι απλήρωτες (σε αναμονή έκδοσης αποφάσεων) συντάξεις σε νέους συνταξιούχους.

Την αύξηση των ελλειμμάτων – που ειδικά στο ΙΚΑ προκύπτει ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 28% της κρατικής επιχορήγησης – απεικονίζουν οι νέοι προϋπολογισμοί οι οποίοι έχουν συνταχθεί σε εφαρμογή του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 και τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

217% ΠΑΝΩ

Στο ΙΚΑ το έλλειμμα προβλέπεται αυξημένο κατά 217% σε σχέση με φέτος (2,162 δισ. ευρώ έναντι 682 εκατ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του κλάδου σύνταξης δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 10,103 δισ. ευρώ ενώ τα έξοδα θα είναι 12,265 δις ευρώ αφήνοντας «τρύπα» 2,162 δισ. ευρώ. Όσο είναι η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Το ίδιο έλλειμμα προκύπτει και στον ενοποιημένο προυπολογισμό (όλων των κλάδων και συγχωνευμένων ταμείων) με έσοδα 19,219 δισ. ευρώ και έξοδα 21,382 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη μείωση εσόδων προκαλείται από τη μειωμένη κρατική επιχορήγηση που θα είναι 2,752 δισ. ευρώ για τις συντάξεις και 430 εκατ ευρώ για την καταβολή του ΕΚΑΣ, δηλαδή συνολικά 3.182 δισ. ευρώ έναντι 4,281 δισ. ευρώ εγείροντας σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο θα «καλυφθούν» αν δεν…περικοπούν (ή δεν γίνουν άλλες αλλαγές) οι σχετικές υποχρεώσεις.

Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών και των 2.349.500 ασφαλισμένων (ακόμη και όσων εργάζονται…1 ημέρα) υπολογίζονται σε 5,083 δισ. ευρώ (από 5,332 δισ. ευρώ) ενώ το ΙΚΑ θα «κερδίσει» 747 εκατ. ευρώ από το «μπλόκο» στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

Η δαπάνη για τις πληρωμές συντάξεων σε 1.198.500 συνταξιούχους θα φτάσει τα 12δισ. ευρώ από 11,743 δισ. ευρώ φέτος (αύξηση λόγω της καταβολής μέρους των εκκρεμών αιτήσεων).

Μείωση προβλέπεται, τέλος, στα ποσά και στους δικαιούχους ΕΚΑΣ αφού το σχετικό κονδύλι είναι μειωμένο κατά 28,5%.

ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

Διπλάσιο έλλειμμα (806,9 εκατ. ευρώ έναντι 419,1 εκατ. ευρώ, φέτος) θα έχει ο ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα έσοδα δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 4,193 δισ. ευρώ (έναντι 4,398 δισ. ευρώ το ’15) ενώ τα έξοδα θα είναι 4,999 δισ. ευρώ (έναντι 4,817 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζεται ότι θα είναι 1,260 δις ευρώ (από 1,359 δισ. ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί για φέτος και 1,153 δισ. ευρώ τα οποία έχουν εισπραχθεί) και η κρατική επιχορήγηση θα είναι μειωμένη (μαζί με το ΕΚΑΣ στα 1,441 δισ. ευρώ έναντι 1,658 δισ. ευρώ φέτος (προσωρινός απολογισμός).

 

imerisia