Ένα βήμα… για συνεργασία ιδιωτικής ασφάλισης με Δημόσιο

Του Γιάννη Βερμισσώ

Αυστηρές διαδικασίες εισάγονται εκ νέου στην ασφαλιστική αγορά.

Σχετίζονται με το γνωστό θέμα της  ενημέρωσης,  πληροφόρησης, αναλυτικής εξήγησης των ασφαλιστικών προϊόντων που πωλούνται ώστε ο πολίτης-καταναλωτής να έχει τελικώς επιλέξει γνωρίζοντας σωστά και σε όλη του την διάσταση το ασφαλιστικού συμβολαίου  που αγοράζει.

Αυτή τη φορά, η υποχρέωση της ασφαλιστικής αγοράς αφορά κυρίως τις ασφάλειες Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προβλέψεις που αναφέρονται σε Οδηγίες και Κανονισμούς,  προτάσσεται η «συμβουλευτική καθοδήγηση» η εκπαίδευση, η ενημέρωση  των πολιτών που θα αγοράσουν ασφαλιστικά προϊόντα που συναρτώνται με επενδύσεις.

Ταυτόχρονα ο προμηθευτής, ο παραγωγός, του προϊόντος  έχει «βαριά» υποχρέωση να προστατεύει αυτές τις διαδικασίες και να τις ακολουθεί με μεγάλη συνέπεια.

Το όλο θέμα μπορεί να φαίνεται γραφειοκρατικό και επιβαρυντικό στην ευελιξία της αγοράς, όμως στο βάθος μπορεί να είναι πολύ ουσιαστικό.

Η πλαισίωσή τους από ένα αυστηρό, οριοθετημένο, με οδηγίες διασφάλισης όλων των εμπλεκομένων μερών καθεστώς , δημιουργεί ένα ακόμη λόγο για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και στα ασφαλιστικά προϊόντα και στην ασφαλιστική αγορά.

Ενόψει μάλιστα των σκέψεων, προβλέψεων και τάσεων για ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο δημόσιο σύστημα Υγείας και Σύνταξης, μπορεί, οι πιο αυστηρές συνθήκες –έστω και γραφειοκρατικές- να είναι ένα επιπλέον εχέγγυο.

Βήμα βήμα, γίνονται, επιτυγχάνονται και αποφασίζονται  οι αλλαγές…

Απαιτούν σταδιακή προσαρμογή των ιδεών και των πρακτικών..