Ένα βήμα πριν την ένταξη των εταιρειών ΕΠΥ στον Φιλικό Διακανονισμό – Θετική εξέλιξη για τους ασφαλισμένους!

Ακόμη πιο κοντά στην ένταξη τους στο σύστημα άμεσης πληρωμής (ΣΑΠ) ή «Φιλικό Διακανονισμό» όπως είναι πιο γνωστό, βρίσκονται οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με καθεστώς Ελεύθερης παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

 

Η είσοδος των εταιρειών ΕΠΥ στο «Φιλικό Διακανονισμό», ένα θεσμό που έχουν αγκαλιάσει οι καταναλωτές, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού καθώς και η κάθε ΕΠΥ, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες εταιρείες που συμμετέχουν ήδη στο ΣΑΠ, θα αποζημιώνει τον δικό της πελάτη-ασφαλισμένο (θύμα σε ένα τροχαίο ατύχημα) και μετά θα εισπράττει την αποζημίωση που κατέβαλε από την ασφαλιστική εταιρεία του θύτη. Επομένως και η εταιρεία ΕΠΥ θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ένα επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, όπως π.χ. να εξασφαλίζει άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης, μην καθυστερεί την καταβολή της αποζημίωσης, κ.λ.π.

 

Τι συμβαίνει με τις ΕΠΥ;

Να σημειωθεί πάντως ότι και με αφορμή την υπόθεση της Δανέζικης Alpha Insurance που τέθηκε σε εκκαθάριση και έχει και στην Ελλάδα μια παρουσία με 30.000 συμβόλαια αυτοκινήτων, κύκλοι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος διευκρινίζουν ότι γενικά ο ρόλος των Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική αγορά με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΥ) είναι γενικά ενισχυτικός του ανταγωνισμού. Επίσης η ΕΑΕΕ δεν είναι αντίθετη με το εν λόγω καθεστώς δραστηριοποίησης, που αφορά στο σύνολο των επιχειρηματικών κλάδων και όχι μόνο στις ασφαλίσεις και αποτελεί από τους βασικούς πυλώνες ύπαρξης της ΕΕ. Ωστόσο, ειδικά στον ασφαλιστικό κλάδο η μέχρι τώρα εμπειρία έδειξε ότι παρατηρούνται ορισμένα κενά στην ολοκληρωμένη εποπτεία των εταιρειών ΕΠΥ, τα οποία και πρέπει να «κλείσουν» προς όφελος των καταναλωτών. Κενά, τα οποία φαίνεται να αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (EIOPA) αλλά και οι κατά τόπους εποπτικές αρχές όπως π.χ. η Τράπεζα της Ελλάδος στη χώρα μας.

 

Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση του Υποδιοικητή της ΤτΕ κ. Θεόδωρου Μητράκου κατά την πρόσφατη ομιλία τους τη γενική συνέλευση της ΕΑΕΕ. Είπε ο κ Μητράκος: «Σχετικά με τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (γνωστές ως ΕΠΥ) και ελεύθερης εγκατάστασης, υπάρχει πλέον στενότερη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών υπό την αιγίδα της ΕΙΟΡΑ, καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις διεκδικούν μερίδιο αγοράς όλο και πιο επιθετικά. Ο σκοπός της συνεργασίας είναι διττός. Από τη μια πλευρά, οι εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής αυτών των επιχειρήσεων να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο που λειτουργούν οι αγορές στις χώρες υποδοχής, ώστε να είναι σε θέση να ασκούν το εποπτικό τους έργο αποτελεσματικότερα. Και από την άλλη, οι εποπτικές αρχές των χωρών υποδοχής να διασφαλίζουν όρους υγιούς ανταγωνισμού προς το συμφέρον και των εγχώριων επιχειρήσεων και καταναλωτών ασφαλιστικών προϊόντων και της οικονομίας γενικότερα. Κομβικός ωστόσο παραμένει ο ρόλος της διαμεσολάβησης στην παρουσία των εταιριών αυτών στην τοπική αγορά».

 

Η πορεία του Φιλικού Διακανονισμού

Το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών, σταθερή αξία στο χώρο ασφάλισης οχημάτων, διάνυσε το δέκατο όγδοο χρόνο εφαρμογής του, ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των ασφαλισμένων που είχαν την ατυχία να εμπλακούν σε ατύχημα.

Το έτος 2018 στη συμφωνία συμμετέχουν ως μέλη 26 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες κατέχουν το 99,96 % του χαρτοφυλακίου των οχημάτων των εταιριών μελών της ΕΑΕΕ ή το 78,20 % της αγοράς. Από τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε το Γραφείο Συμψηφισμού για το έτος 2017, επισημαίνουμε τα κάτωθι:

– το πλήθος καταβολών για Υλικές Ζημιές έως 6.500 € αφορούσαν 154.157 φακέλους, με ύψος αποζημιώσεων στα 113.299.422 € και μέσο όρο αποζημίωσης στα 729,26 €.
– το πλήθος καταβολών για Σωματικές Βλάβες έως 30.000 € ανά φάκελο με όριο στα 12.000 € ανά ζημιωθέν πρόσωπο αφορούσαν 1.310 φακέλους, με ύψος αποζημιώσεων στο 1.044.291€ και μέσο όρο αποζημίωσης στα 673,26€.

 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι ο μέσος όρος αποζημίωσης μέσω του ΣΑΠ για το έτος 2017 έκλεισε στα 729,26 € και επομένως βάσει των στατικών στοιχείων είναι μειωμένος κατά 2,00 % σε σχέση με το 2016 και κατά 31,32 % σε σχέση με το 2010. Η εξέλιξη αυτή είναι ίσως ό,τι πιο θετικό στοιχείο έχουμε για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου.

Ο διακανονισμός εξ άλλου των ζημιών με μικρές σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα κατ’ εφαρμογήν του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ) και η αποφυγή των δικαστικών διενέξεων δείχνει ότι είναι εφικτός ο αντικειμενικός προσδιορισμός της καταβαλλόμενης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση σωματικών βλαβών.

Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την ασφαλιστική αγορά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Ε.Ε. σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΑΠ καταβάλλει το τελευταίο χρονικό διάστημα συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να πεισθεί το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο αυτοκινήτων να γίνουν μέλη του ΣΑΠ ανεξάρτητα από το εάν είναι ή όχι μέλη της Ε.Α.Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να προβλεφθεί με νόμο η υποχρεωτική συμμετοχή στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.

Λάμπρος Καραγεώργος
nextdeal