Deal δισεκατομμυρίων: H GlaxoSmithKline εξαγόρασε το 36,5% της Novartis

Η GlaxoSmithKline ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει το 36,5% της Novartis έναντι 13 δισ. δολαρίων.

Την περασμένη εβδομάδα, η GSK απέσυρε το ενδιαφέρον της για την εξαγορά της Pfizer.

 

“Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε κεφάλαια για να αναπτύξουμε τη βασική μας δραστηριότητα, να κατευθύνουμε τις αποδόσεις των μετόχων και να αντλήσουμε αξία από εξαγορές καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε την κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία, με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσω και των δεδομένων”, δήλωσε ο CEO της Novartis, Vas Narasimhan.

 

Το κοινό σχήμα με την GlaxoSmithKline σχηματίστηκε το 2015 και αφορά σε καταναλωτικά ιατρικά σκευάσματα.

“Η προτεινόμενη συμφωνία θα μας επιτρέψει στους μετόχους μας να επωφεληθούν από μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης των καταναλωτών παγκοσμίως” δήλωσε η CEO της GSK, Emma Walmsley.

Πηγή: Reuters

Απόφαση Εφετείου: Ασφαλιστική Εκκαθάριση – Παραδεκτές οι αγωγές παθόντων κατά την Ειδική διαδικασία αυτοκινήτων

Οι διατάξεις του άρθρ. 239 παρ.4 και 5 του Ν. 4364/2016 δεν αφορούν αγωγές αποζημιώσεως των ζημιωθέντων τρίτων σε αυτοκινητικό ατύχημα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, που ήταν ασφαλισμένο το ζημιογόνο αυτοκίνητο, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας και τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, είτε είναι εκκρεμείς είτε όχι.

 

Οι αγωγές ασκούνται κατά της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας, εκπροσωπούμενης από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, ενώπιον των αρμοδίων καθ’ύλη και κατά τόπον δικαστηρίων, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 614 αρ.6 και 591 του ΚΠολΔ, διαδικασία που είναι αποκλειστική.

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

Allianz: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον κανονισμό GDPR!

Στις 25 Μαΐου 2018, ο πολυαναμενόμενος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη την ΕΕ, αποτελώντας την πιο δραστική ή νομοθετική προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων στην ψηφιακή εποχή.

Στην τελευταία έκδοση του Global Risk Dialogue, οι ειδικοί της Allianz Global Corporate & Special (AGCS) για θέματα του κυβερνοχώρου Christopher Rau, Jens Krickhahn και Marek Stanislawski παρουσιάζουν τις απόψεις τους για το τι μπορούν να αναμένουν οι επιχειρήσεις…

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ένα σύνολο κανόνων και απαιτήσεων που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί. Επί του παρόντος, οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, αλλά το GDPR θα εναρμονίσει τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και στις 28 χώρες της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες ενισχύουν το ρόλο και τις εξουσίες των αρχών προστασίας δεδομένων, αναγνωρίζουν πρόσθετα δικαιώματα στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (κατά κύριο λόγο, σε κάθε άτομο), ενισχύουν τα ενδεχόμενα πρόστιμα και κυρώσεις και καθορίζουν πρόσθετες απαιτήσεις για τις οργανώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή ορισμένων πολιτικών και διαδικασιών, την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εσωτερικού συστήματος διαχείρισης για την προστασία των δεδομένων και τον διορισμό υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

 

Γιατί είναι απαραίτητος ο GDPR;

Η επεξεργασία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα καυτό θέμα τα τελευταία χρόνια καθώς όλο και περισσότερα προσωπικά δεδομένα βρίσκονται υπό επεξεργασία λόγω της ψηφιοποίησης, μέσω των διαδικτυακών αγορών, των ψηφιακών εφαρμογών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα και μέσω μιας συνηθισμένης επίσκεψης στο γιατρό.

Ως απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα που προέκυψαν από τις νέες τεχνολογίες, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τους νέους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες αποφάσισαν να επικαιροποιήσουν και να εναρμονίσουν τους ευρωπαϊκούς νόμους για την προστασία των δεδομένων αντικαθιστώντας την υφιστάμενη κατευθυντήρια γραμμή από το 1995 με την GDPR.

 

Πού εφαρμόζεται ο GDPR;

Γενικά, ο GDPR προστατεύει τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες των ατόμων με μόνιμη κατοικία στην ΕΕ, αλλά έχει επίσης και νομική αναφορά στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Βασικά, μόνο οι πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενώ τα εταιρικά δεδομένα είναι εκτός πεδίου.

Κάθε εταιρία που ελέγχει προσωπικά δεδομένα ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από μόνη της ή για λογαριασμό άλλης εταιρίας πρέπει να συμμορφώνεται με τον GDPR, ακόμη και αν η εταιρία έχει την έδρα της εκτός της ΕΕ. Ο GDPR δεν συνδέεται με διαβατήρια της ΕΕ και δεν ισχύει για υπηκόους της ΕΕ με μόνιμη κατοικία εκτός της ΕΕ.

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτονται από τον GDPR;

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) υπόκεινται επίσης στον GDPR. Ο GDPR μπορεί να προσφέρει κάποια ευελιξία στις μικρότερες επιχειρήσεις, αλλά γενικά δεν δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο μέγεθος μιας επιχείρησης.

 

Εισάγει ο GDPR νέες απαιτήσεις;

Πολλές απαιτήσεις του GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων υφίστανται ήδη βάσει των εθνικών νόμων, αλλά ο GDPR θέτει νέο τόνο και βελτιώνει τις αρχές για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, την υποχρέωση λογοδοσίας και τις υποχρεώσεις των νομικών προσώπων, τις αιτήσεις πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων και τη ρυθμιστική εξουσία επίβλεψης.

Ο GDPR είναι περισσότερο μια εξέλιξη των υφιστάμενων νόμων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων παρά μια επανάσταση.

 

Πώς αυξάνει ο GDPR τον κίνδυνο για τις επιχειρήσεις;

Εκτός από το εκτεταμένο εξωεδαφικό πεδίο εφαρμογής, ο GDPR αυξάνει επίσης σημαντικά τη δυνατότητα υψηλότερων προστίμων και κυρώσεων σε μη συμμορφούμενες εταιρίες. Περιέχει έναν κατάλογο διαφορετικών παραβιάσεων με μέγιστα όρια. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατανοούν την έκθεσή τους σε κινδύνους ενώ η διαχείριση της προστασίας των δεδομένων τους θα βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η προστασία των δεδομένων θα αποτελέσει τον κύριο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους δυσφήμισης που αντιμετωπίζουν ως συνέπεια των παραβιάσεων των δεδομένων ή της κακής διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ποιες πτυχές του GDPR θα είναι οι πιο δύσκολες;

Υπάρχουν πολλά ζητήματα από οργανωτική και τεχνική άποψη. Επιπλέον, το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή είναι πολύ φιλόδοξο και δύσκολο να επιτευχθεί, ιδίως επειδή πολλές απαιτήσεις δεν θα καθοριστούν επαρκώς από τον ίδιο τον GDPR ή από τις αρχές έως το Μάιο του 2018.

Η πιο σημαντική και πολύπλοκη νέα αλλαγή είναι το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να μπορεί “να λησμονηθεί”, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ζητήσει από μια εταιρία να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα. Οι εταιρίες θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες για να εντοπίσουν τα δεδομένα και να συμμορφωθούν με αυτά τα αιτήματα, αν και μπορεί να μην είναι απλή η διαγραφή ενός μόνο αρχείου δεδομένων που μπορεί να έχει αντιγραφεί σε πολλές βάσεις δεδομένων, να συγκεντρωθεί ή να μοιραστεί με ένα τρίτο μέρος.

 

Πόσο σημαντική είναι η απαίτηση κοινοποίησης παραβίασης δεδομένων;

Μια άλλη σημαντική πρόκληση της συμμόρφωσης με τον GDPR είναι η νέα απαίτηση να κοινοποιείται στις αρχές η ύπαρξη παραβίασης των δεδομένων εντός 72 ωρών από την εμφάνισή τους. Αυτό έχει επιπτώσεις στη διαχείριση των κινδύνων.

Οι εταιρίες θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλες διαδικασίες και συστήματα για να εντοπίσουν τα δεδομένα που επηρεάζονται και να βελτιώσουν την εσωτερική συνεργασία πριν ενημερώσουν τον ρυθμιστή. Οι διαδοχικές παραβιάσεις θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες κυρώσεις και αυστηρότερη κανονιστική παρακολούθηση.

nextdeal

5+1 σημεία για την ασφάλιση κατοικίας

Τα ακραία φυσικά φαινόμενα που σημειώθηκαν το 2017 στην Ελλάδα, με κυρίαρχο συμβάν τις φονικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στη Δυτική Αττική και τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν σε περιουσίες έφεραν για άλλη μία φορά στην επιφάνεια το ζήτημα των ανασφάλιστων κατοικιών. Από τις 1.500 κατοικίες που υπέστησαν φθορές έως ολική καταστροφή από την πλημμύρα μόνο οι 78 ή σε ποσοστό το 5% ήταν ασφαλισμένες.

 

Και όσο και αν μιλάμε με νούμερα για να αντικατοπτρίσουμε και να αντιληφθούμε ένα πρόβλημα πρέπει πάντα να βλέπουμε ότι αφορούν ανθρώπους. Ανθρώπους που βρέθηκαν αντιμέτωποι ξαφνικά με τεράστια οικονομική καταστροφή και κλήθηκαν να την αντιμετωπίσουν. Σαφώς και το θέμα των ανασφάλιστων κατοικιών δεν αφορά μόνο τις φυσικές καταστροφές όπως οι σεισμοί –που και εδώ έχουμε πρόσφατα παραδείγματα με το σεισμό στην Κω τον Ιούλιο του 2017– αλλά και τις ανθρωπογενείς όπως η φωτιά.

 

Τι πρέπει να ξέρετε:

Οι ασφαλίσεις κατοικίας είναι εξαιρετικά προσιτά συμβόλαια. Αν και οι περισσότεροι καταναλωτές δεν το γνωρίζουν στην ουσία ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μπορεί να ασφαλιστεί από 5-15 ευρώ το μήνα, παρέχοντας ασφάλεια για μεγάλους κινδύνους όπως ζημιές από διαρροές, φωτιά και σεισμό.

Οι κίνδυνοι με τη μεγαλύτερη συχνότητα στις ασφαλίσεις κατοικιών είναι ζημιές από προβλήματα σε σωληνώσεις. Συχνά είναι επίσης τα τελευταία χρόνια και τα περιστατικά κλοπών που αποζημιώνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το ασφάλιστρο της κάλυψης είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης εάν για κάποιο λόγο γίνει διαρροή υδάτων.

 

Οι σεισμοί είναι σίγουρα φαινόμενα με μικρότερη συχνότητα, ωστόσο προκαλούν πολύ μεγάλες καταστροφές, καθώς μπορούν να κάνουν ζημιές ακόμα και στα θεμέλια μίας κατοικίας ή και να την καταστρέψουν ολοσχερώς. Και στην Ελλάδα έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα σε μεγάλους σεισμούς που έχουν γίνει είτε στην Αττική είτε σε νησιά και την περιφέρεια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι εάν συμβεί ένας μεγάλος σεισμός που θα προκαλέσει φθορές στην κατοικία μας το κόστος που θα επιβαρυνθούμε για την επισκευή θα είναι πολλαπλάσιο ενός ασφαλίστρου και στους δύσκολους καιρούς θα είναι δύσκολο να το καλύψουμε. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην προκειμένη ασφάλιση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν δεν πρόκειται για μονοκατοικίες αλλά για πολυκατοικίες με διαφορετικούς ενοίκους, ώστε να υφίσταται και ασφάλιση πιλοτής για την κάλυψη ενδεχόμενης ζημιάς στη βάση του κτιρίου.

 

Η αγορά ασφάλισης κατοικίας είναι πιο πολύπλοκη από την αγορά ασφαλιστικού προγράμματος για το αυτοκίνητο. Για να είστε σωστά καλυμμένοι και να κάνετε την καλύτερη για εσάς επιλογή, μιλήστε με έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Γνωρίζει πώς θα ασφαλιστεί σωστά η κατοικία σας, θα σας βοηθήσει να μη δώσετε χρήματα που θα πάνε χαμένα (γιατί από άγνοια θα κάνετε λάθος επιλογή) και σε περίπτωση έλευσης του κινδύνου θα σας προσανατολίσει στις σωστές ενέργειες για να αποζημιωθείτε άμεσα.

 

Εάν έχετε στεγαστικό δάνειο και κατ’ επέκταση ασφάλιση κατοικίας θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι υπογράφετε. Θα πρέπει επίσης να ξέρετε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε την ασφάλισή σας στην εταιρεία που σας προτείνει η τράπεζα. Με βάση το νόμο έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε έναν ασφαλιστή εκτός τράπεζας που θα σας σχεδιάσει τη βέλτιστη λύση για εσάς. Επίσης όποιος και αν σας προτείνει ασφάλιση θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ασφαλιστής, άνθρωπος που θα έχει δηλαδή τη γνώση να σας πει ποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα να επιλέξετε. Καλό είναι να κάνετε μία έρευνα αγοράς πριν καταλήξετε.

 

Διαβάστε το συμβόλαιό σας και ενημερωθείτε από τον ασφαλιστή σας για το ποιες είναι οι βασικές καλύψεις που έχετε και το τι δικαιούστε σε επίπεδο αποζημιώσεων. Πρέπει να γνωρίζετε τι υπογράφετε αλλά και για ποιους λόγους ασφαλίζεστε.

Πηγή: blog.globalnet.gr

Το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα από αυτόνομο αυτοκίνητο

To πρώτο θανατηφόρο ατύχημα με αυτόνομο όχημα σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ, στην Αριζόνα των ΗΠΑ.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο χωρίς οδηγό της εταιρίας μεταφορών Uber. Ο χειριστής του αυτοκινήτου ήταν πίσω από το τιμόνι, όμως το όχημα ήταν σε αυτόνομη λειτουργία.

Η Uber δήλωσε ότι, ως αποτέλεσμα του ατυχήματος, αναστέλλει τις δοκιμές αντίστοιχου τύπου οχημάτων σε αρκετές πόλεις, όπως το Πίτσμπουργκ, το Σαν Φρανσίσκο, το Τορόντο και την ευρύτερη περιοχή του Φοίνιξ.

«Η σκέψη μας είναι κοντά στην οικογένεια του θύματος» ανέφερε εκπρόσωπος της Uber σε δήλωση τονίζοντας ότι «συνεργαζόμαστε πλήρως με τις τοπικές αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης του συμβάντος».

 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Dara Khosrowshahi έγραψε στο Twitter, «Απίστευτα θλιβερές ειδήσεις από την Αριζόνα. Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια του θύματος καθώς εργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές για να κατανοήσουμε τι συνέβη».

Τα αυτόνομα Volvo SUV XC90 της Uber κυκλοφόρησαν στην Αριζόνα το Φεβρουάριο του 2017. Ένα μήνα αργότερα, ένα από τα αυτόνομα οχήματα ενεπλάκη σε ατύχημα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η Uber δεν είχε ευθύνη για τη συντριβή.

 

Τα ημιαυτόνομα οχήματα έχουν ήδη εμπλακεί σε θανατηφόρα ατυχήματα. Το 2016, ο Joshua Brown βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτόνομα κινούμενο Tesla S στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Η Tesla με δηλώσεις που έκανε μετά το τραγικό συμβάν, ανέφερε πως το σύστημά της -το οποίο χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή και κάμερες για την ανίχνευση εμποδίων- δεν αντιλήφθηκε το λευκό φορτηγό, μιας και λόγω χρώματος, δεν ξεχώριζε από τον ουρανό. Ο Brown επίσης κράτούσε τα χέρια του μακριά από το τιμόνι για μεγάλες χρονικές περιόδους, παρά τις πολλές αυτοματοποιημένες προειδοποιήσεις του οχήματος.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (updated)

Του Πλάτωνα Τσούλου

 

Στην προσαρμογή στο νόμο 4364/16 περί Solvency II της Απόφασης που προβλέπει τα περί αποζημιώσεων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής σε ασφαλισμένους εταιρειών των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν, προσβλέπει η έκδοση νεότερης απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Με την εν λόγω απόφαση καταργείται η ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 και ορίζεται ότι σε περιπτώσεις ανάκλησης αδειών ασφαλιστικών εταιρειών κλάδου Ζωής ο εκκαθαριστής θα καταρτίζει και θα αποστέλλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ζωής τον κατάλογο των δικαιούχων αποζημιώσεων, ώστε αυτό να μεριμνήσει για τις καταβολές των σχετικών ποσών που θα καταβάλλονται εκτός διαστήματος τριών μηνών, με δυνατότητα καταβολών σε δόσεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα στο Εγγυητικό να επεκτείνει το διάστημα των τριών ετών, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο. Σημειώνεται ότι ο νόμος 4364/16 προέβλεπε ανάλογη διαδικασία για το Επικουρικό Κεφάλαιο κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, όχι όμως και για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, γι΄ αυτό και κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση της ανωτέρω απόφασης από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος

Όπως ορίζεται το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλλει την αποζημίωση εντός τριετίας από τη γνωστοποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος (μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά) και η ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορεί να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Ειδικότερα:

 

Άρθρο 1- Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων καταβολής αποζημίωσης από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (στο εξής «Εγγυητικό Κεφάλαιο») σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.

 

Άρθρο 2 – Ορισμοί

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας: 1. Ως «απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής» νοούνται οι απαιτήσεις από ασφάλισμα ή αξία εξαγοράς πρωτασφαλιστικών συμβάσεων στο πλαίσιο των κατά τo άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) εργασιών κατά τον χρόνο λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) δεν αφορούν εξαιρούμενα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128) πρόσωπα, β) δεν εντάσσονται στους εξαιρούμενους κλάδους ασφαλίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128), γ) δεν έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, είτε ως προϊόν εξαγοράς, είτε ως ασφάλισμα, είτε ως δάνειο. Ως απαίτηση από ασφάλιση ζωής, στις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πληρωμές, λογίζεται το μέρος της απαίτησης που δεν έχει εξοφληθεί, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 δ) είναι καταχωρημένες στα αρχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης και συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος του άρθρου 242 παρ. 2 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 128) που κοινοποιείται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας και ε) δεν έχουν παραγραφεί κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής επιχείρησης. 2. Ως «αποζημίωση» νοείται το καταβλητέο από το Εγγυητικό Κεφάλαιο χρηματικό ποσό αφαιρούμενου κάθε ποσού που έχει λάβει ο δικαιούχος από την ασφαλιστική επιχείρηση ως αξία εξαγοράς ή ασφάλισμα ή δάνειο. 3. Ως «δικαιούχος» νοείται το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο η αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 8 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128). 4. Ως «ασφαλιστικός εκκαθαριστής» νοείται το πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 237 παρ. 4 του ν. 4364/2016. 5. Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «ευαίσθητα δεδομένα», νοούνται αυτά που ορίζονται αντίστοιχα στα στοιχ. α΄ και β΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997.

 

Άρθρο 3 Προσδιορισμός απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής

Μετά τη δημοσίευση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13), ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής κοινοποιεί στο Εγγυητικό Κεφάλαιο τις βεβαιωμένες σε αυτήν απαιτήσεις από ασφάλιση ζωής, καθώς και κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν στο άρθρο 8 του ν. 3867/2010. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο προσδιορίζει λαμβάνοντας υπόψη την Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος τις απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 παρ. 1 και 8 του ν. 3867/2010, όπως ισχύει, καθώς και στο του άρθρου 2 παρ. 1, 2 και 3 της παρούσας. 2. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο δύναται να ζητεί από τον εκκαθαριστή κάθε στοιχείο που κρίνει απαραίτητο για την εφαρμογή του εδαφίου 1 της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128), όπως ισχύει. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο διατηρεί το δικαίωμα αντιρρήσεων, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος. 3. Ο εκκαθαριστής κοινοποιεί αμελλητί στο Εγγυητικό Κεφάλαιο κάθε τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί αντιρρήσεων με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016, από τα οποία προκύπτει τροποποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος. Για τις οικείες απαιτήσεις από ασφάλιση ζωής εφαρμόζονται κατόπιν της ως άνω κοινοποίησης τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος.

Άρθρο 4 Επικοινωνία 1. Μετά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, το Εγγυητικό Κεφάλαιο ενημερώνει τους δικαιούχους για την αποζημίωση που δικαιούνται, τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων θα προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων και την προθεσμία εντός της οποίας κάθε δικαιούχος θα πρέπει να προβεί στις δηλώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η ενημέρωση των δικαιούχων διενεργείται με όποιο μέσο το Εγγυητικό Κεφάλαιο κρίνει πρόσφορο, ιδίως με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, μέσω του διαδικτυακού του τόπου. 2. Για την καταβολή της αποζημίωσης, ο δικαιούχος γνωστοποιεί εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στο Εγγυητικό Κεφάλαιο τον λογαριασμό καταθέσεων ή πληρωμών, του οποίου είναι νόμιμος δικαιούχος. 3. Ο δικαιούχος δηλώνει, επίσης, προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, κατ’ ελάχιστον, ότι: α) το ασφάλιστρο, το ασφάλισμα και η εν γένει ασφαλιστική σχέση δεν αποτελεί ούτε συνδέεται με πράξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες και δεν έχει ασκηθεί κατά δικαιούχων της ασφαλιστικής σχέσης ποινική δίωξη για αδίκημα προβλεπόμενο στον ν. 3691/2008, όπως ισχύει, και συνδεόμενο με την εν λόγω σχέση, β) μετά την καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με την παρούσα δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι του Εγγυητικού Κεφαλαίου.

 

Άρθρο 5 – Καταβολή αποζημίωσης

Η αποζημίωση καταβάλλεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας, εφόσον το Εγγυητικό Κεφάλαιο έχει λάβει την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. 2. Το αποδεικτικό της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό, αποτελεί πλήρη απόδειξη της πληρωμής και, συνακόλουθα, της εκπλήρωσης των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου, έναντι των δικαιούχων της αποζημίωσης. 3. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο δύναται, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, να καταβάλλει στους δικαιούχους την αποζημίωση, που έχει προσδιορίσει σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, τμηματικά, με καθορισμό είτε συγκεκριμένου, αριθμητικώς προσδιοριζόμενου, ποσού, είτε ποσοστού της απαίτησης, που θα πληρώνεται σε κάθε τμηματική καταβολή. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου, καθορίζονται οι όροι και το χρονοδιάγραμμα των τμηματικών καταβολών, λαμβάνονται δε υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 και η ανάγκη της μεγιστοποίησης του αριθμού των δικαιούχων που ικανοποιούνται πλήρως, σε κάθε φάση των τμηματικών καταβολών. 4. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλλει την αποζημίωση εντός τριετίας από τη γνωστοποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Εγγυητικού Κεφαλαίου η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται λαμβανομένης υπόψη και της διαδικασίας τμηματικής καταβολής των αποζημιώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος.

 

Άρθρο 6 – Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου κατά την διαδικασία αποζημίωσης

 

Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη η επικουρία προς τον σκοπό ολοκλήρωσης των διαδικασιών που περιγράφονται στην παρούσα. Ο εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να διατηρεί εμπιστευτικά τα απλά ή ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέρχονται σε γνώση του. Ως κριτήρια ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη λαμβάνονται υπόψη α) η συγκέντρωση, από τον εξωτερικό συνεργάτη, των κατά το δυνατό περισσότερων από τις απαιτούμενες ειδικότητες, β) το συνολικό κόστος, γ) η προηγούμενη εμπειρία σε συναφείς εργασίες και δ) η μη ύπαρξη περιπτώσεων ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής, όσον αφορά την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, μπορεί να εξειδικεύονται κατά περίπτωση με σχετική ανακοίνωση ή με ενημέρωση των υποψηφίων.

 

Άρθρο 7 -Τελικές Διατάξεις

 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται επίσης στις περιπτώσεις της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου για τις ασφαλίσεις ζωής που δεν μεταβιβάζονται. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες της παρούσας εκκινούν από την δημοσίευση της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για την έγκριση της μεταβίβασης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128). 2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας καταργείται η απόφαση ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011, κάθε δε αναφορά σε αυτήν νοείται εφεξής ως αναφορά στην παρούσα. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Έξι ΕΠΥ προσχώρησαν στο Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού!

Σε θετικά αποτελέσματα καταλήγουν οι πρωτοβουλίες της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για διεύρυνση των Μελών του συστήματος Φιλικού Διακανονισμού.

 

Συγκεκριμένα ύστερα από συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων της ΕΑΕΕ με εκπροσώπους εταιριών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα στον κλάδο αυτοκινήτου, με γνώμονα την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων – πελατών που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των ΕΠΥ και συγκεκριμένα έξι εταιρίες εκδήλωσαν πρόθεση να συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.

 

Με την προσχώρηση των 6 νέων εταιριών προστίθενται άνω των 530.000 οχήματα στο σύνολο των αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται από το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού με προφανές όφελος για τους ασφαλισμένους.

Προσοχή: Καταγγελίες για υφαρπαγή στοιχείων ασφαλιστηρίων συμβολαίων από δήθεν τροχαία

Περιστατικά πιθανής απάτης μεταφέρουν σε ασφαλιστές των Χανίων ασφαλισμένοι τους στον κλάδο αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες αλλά και επώνυμη καταγγελία άγνωστοι τηλεφωνούν, επικαλούνται ότι έχετε τρακάρει το όχημά τους και τους έχετε αφήσει σημείωμα με τα στοιχεία σας και εν συνεχεία ζητούν τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και προσωπικά δεδομένα. Σε ανακοίνωσή του ο ΣΑΔΧ αναφέρει:

Πρόσφατα καταγγέλθηκε επωνύμως στα Χανιά προσπάθεια υφαρπαγής στοιχείων ασφάλισης και προσωπικών δεδομένων, μέσω τηλεφωνικής κλήσης πιθανότατα από ηλεκτρονική πλατφόρμα κλήσεων. Πιο συγκεκριμένα άγνωστος κάλεσε στο τηλέφωνο κάτοικο Χανίων και τον ευχαρίστησε επειδή άφησε στο αυτοκίνητό του σημείωμα με το κινητό του τηλέφωνο, εξαιτίας υποτιθέμενου τροχαίου και του ζήτησε το όνομα της ασφαλιστικής του εταιρίας και τον αριθμό ασφαλιστηρίου του.

 

Αναφέρθηκαν παρόμοιες περιπτώσεις από ασφαλισμένους σε μέλη του Σ.Α.Δ.Χ. Είτε πρόκειται για απάτη με σκοπό το οικονομικό όφελος είτε για διαδικτυακή φάρσα, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει τους συμπολίτες μας για τα εξής:

Μόνη αρμόδια υπηρεσία για να καταγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ένα τροχαίο ατύχημα είναι η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος. Όλες οι ασφαλιστικές αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες την επιτόπου καταγραφή αυτών των περιστατικών και την προώθηση των σχετικών εγγράφων αρμοδίως στα τμήματα ζημιών τους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας αυτής της υπηρεσίας αναγράφεται πάντα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο εμπλεκόμενος σε τροχαίο δικαιούται και πρέπει να ζητάει απόδειξη παραλαβής – παράδοσης του εγγράφου που θα σταλεί στην ασφαλιστική.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR που θα ισχύσει τους προσεχείς μήνες, θέτει πολύ αυστηρούς κανόνες γνωστοποίησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα είναι το τι ψωνίζει κανείς στο σούπερ μάρκετ μέχρι και ποιες καλύψεις περιλαμβάνει το ασφαλιστήριό του. Μεταξύ αυτών των κανόνων είναι η κατάργηση της σιωπηρής συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και η εισαγωγή συγκεκριμένων υποχρεώσεων σχετικά με την απόδειξη ύπαρξης συγκατάθεσης. Με πιο απλά λόγια το να ζητούνται προσωπικά δεδομένα από το τηλέφωνο χωρίς τη συγκατάθεση του καλούμενου είναι παράνομο Συνιστούμε στους καταναλωτές να είναι πολύ επιφυλακτικοί με προσφορές δωρεάν προϊόντων ή εκπτώσεων που αναρτώνται σε διαδικτυακούς τόπους ή μοιράζονται με τη μορφή φυλλαδίων. Στο παρελθόν πολλές από αυτές τις προωθητικές ενέργειες αποδείχτηκαν είτε απάτη είτε συνδέθηκαν με χαμηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών.

Η αγορά ασφαλιστικών προϊόντων πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές δεδομένου ότι και στον κλάδο μας ανθεί το παραεμπόριο ή στην ασφαλιστική γλώσσα «οι μαύροι κωδικοί». Σε επίπεδο Χανίων τα μέλη του Σ.Α.Δ.Χ. πιστοποιούνται με α) αυτοκόλλητο σήμα μέλους που βρίσκεται σε εμφανές σημείο των γραφείων μας και β) ταυτότητα μέλους η οποία φέρει φωτογραφία του ασφαλιστή. Όλοι οι πιστοποιημένοι ασφαλιστές φέρουν επίσης είτε ταυτότητα του οικείου Επιμελητήριου ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, από την Τράπεζα της Ελλάδας. Συνιστούμε να ζητούν οι καταναλωτές κάποιο από αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία κατά τη σύναψη της ασφάλισης.

insurancedaily

Πιο κοντά οι αποζημιώσεις από το Εγγυητικό Ζωής με απόφαση της ΤτΕ!

Καταργείται και αντικαθίσταται η απόφαση ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 με τίτλο «Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια» (ΦΕΚ Β΄ 1862) με νέα απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στη συνέχεια.

Με τη νέα απόφαση γίνεται ένα βήμα (θα ακολουθήσει και νέα απόφαση και στη συνέχεια νομοθετική ρύθμιση) ώστε οι δικαιούχοι αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρίες ζωής που έκλεισαν να παίρνουν ένα μέρος αυτής πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εταιρίας.

Διαβάστε την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος:

Θέμα 3: Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης – Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),

γ) τον ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 128), ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 7 αυτού,

δ) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’13), ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 10, καθώς και τα άρθρα 235 έως 248 αυτού,

ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 «Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια» (ΦΕΚ Β’1862),

στ) το Πρακτικό υπ’ αρ. 86/29.11.2017 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής,

ζ) το από 16/2/2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών,

η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα εξής:

Καταργείται και αντικαθίσταται η απόφαση ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 «Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια» (ΦΕΚ Β΄ 1862) ως κατωτέρω:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων καταβολής αποζημίωσης από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (στο εξής «Εγγυητικό Κεφάλαιο») σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας:

1. Ως «απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής» νοούνται οι απαιτήσεις από ασφάλισμα ή αξία εξαγοράς πρωτασφαλιστικών συμβάσεων στο πλαίσιο των κατά τo άρθρο 5 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) εργασιών κατά τον χρόνο λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) δεν αφορούν εξαιρούμενα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128) πρόσωπα,

β) δεν εντάσσονται στους εξαιρούμενους κλάδους ασφαλίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128),

γ) δεν έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, είτε ως προϊόν εξαγοράς, είτε ως ασφάλισμα, είτε ως δάνειο. Ως απαίτηση από ασφάλιση ζωής, στις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πληρωμές, λογίζεται το μέρος της απαίτησης που δεν έχει εξοφληθεί,

δ) είναι καταχωρημένες στα αρχεία της ασφαλιστικής επιχείρησης και συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος του άρθρου 242 παρ. 2 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 128) που κοινοποιείται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας και

ε) δεν έχουν παραγραφεί κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής επιχείρησης.

 

nextdeal

11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας – «Βάλε Ζώνη… Υπάρχει λόγος»

Την Κυριακή 18 Μαρτίου ξεκινά η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, η οποία διοργανώνεται για 11η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλεια (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ) και την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», και πλήθος άλλων φορέων και οργανώσεων.

 

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, καθώς και θεσμικού χαρακτήρα, σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, που έχει καθιερωθεί όλα αυτά τα χρόνια ως θεσμός, είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους πολίτες πάσης ηλικίας, αποσκοπώντας στην πρόληψη και τη μείωση της σύγχρονης μάστιγας της εποχής μας, των τροχαίων δυστυχημάτων.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, κ. Κ. Κεπαπτσόγλου «Η Οδική Ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που μας αφορά όλους, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τα οδικά ατυχήματα. Γι’ αυτό και πρέπει να καταβάλλονται συνεχώς σοβαρές προσπάθειες για την ενημέρωση και την εκπαίδευση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου».

 

 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης εντάσσεται και η νέα καμπάνια του Ι.Ο.ΑΣ, “…There is a reason”, Always belt-up («Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος»), που θα ξεκινήσει να προβάλλεται Πανελλαδικά από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας με σύμφωνη απόφαση ΕΣΡ, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα του Ινστιτούτου και συνεργατών και αφορά τη χρήση της ζώνης ασφαλείας. H καμπάνια δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο με την υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος του Toyota Fund For Europe και περιλαμβάνει τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες των οχημάτων (οδηγούς, συνοδηγούς και επιβάτες των πίσω θέσεων) για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

 

 

Στο μήνυμά της η κα Βασιλική Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», αναφέρει τα εξής: «Η 11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας απευθύνεται σε όλους, γιατί μας αφορά όλους. Στην Ελλάδα, παρά τη σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και το σύγχρονο αυτοκινητοδρομικό δίκτυο που απέκτησε η χώρα πέρυσι, τα τροχαία δυστυχήματα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους. Σας προσκαλούμε, λοιπόν, στις δράσεις μας, μαζί με τα παιδιά σας, τους φίλους σας, τους συνεργάτες σας. Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο δρόμο».

Το σύνολο των δράσεων παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.

Κυριακή 18/3/2018

Στάση Μετρό «Σύνταγμα»

Εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Ι.Ο.ΑΣ. για τα τροχαία συμβάντα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά « Άγιος Παντελεήμων», τον Όμιλο ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ.ΑΕ, την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τα παιδιά ηλικίας 4-12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το βιωματικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια». Ο Ιππότης Ευγένιος, η αγαπημένη μασκότ των παιδιών, θα είναι εκεί για να τα υποδεχτεί. (Χώρος πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, 10:00-16:00).

 

Δευτέρα 19/3/2018

«Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος»

Παρουσίαση της νέας ενημερωτικής καμπάνιας του Ι.Ο.ΑΣ. “…There is a reason”, Always belt-up («Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος») σχετικά με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Η καμπάνια περιλαμβάνει βίντεο με σκοπό την πανελλαδική προβολή του ως κοινωνικό μήνυμα προσφοράς στο ευρύτερο κοινό και αντίστοιχο έντυπο φυλλάδιο. Σε συνεργασία με το φορέα «HELLASTRON», θα πραγματοποιηθεί διανομή του φυλλαδίου- σελιδοδείκτη από τα διόδια της χώρας. Ταυτόχρονα, το μήνυμα της καμπάνιας θα προβάλλεται από τους φωτεινούς πίνακες ενημέρωσης των αυτοκινητοδρόμων με στόχο την προώθηση του μηνύματος σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες του οδικού δικτύου.

 

Δευτέρα 19/3 και Τρίτη 20/3/2018

Σύρος

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια σε μαθητές Λυκείου στη Σύρο σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης. Στόχος είναι οι έφηβοι να υιοθετήσουν σωστή συμπεριφορά και ως μελλοντικοί οδηγοί και ως χρήστες του οδικού δικτύου γενικότερα.

 

Δευτέρα 19/3/2018

«Εκπαιδευτική Αναγέννηση» και Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια σε μαθητές Γυμνασίου του Ιδιωτικού Σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση». Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί χαιρετισμός της κας Βασιλικής Δανέλλη – Μυλωνά, Προέδρου του Ινστιτούτου, η οποία πρόκειται να βραβευθεί κατά τη διάρκεια της μουσικής παράστασης του σχολείου, Η ζωή είναι ένα Τραγούδι. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε ιδρύματα και φορείς που φροντίζουν για την αποκατάσταση τραυματιών από τροχαία συμβάντα. («Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος, στην Αίθουσα «Αντιγόνη», 19:00-21:00).

 

Τετάρτη 21/3/2018

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Διενέργεια Ημερίδας για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERSC) από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με την Οδική Ασφάλεια (λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν φορείς και οργανισμοί σχετικά με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, γιατί πρέπει να ενταχθούν και πώς μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από άλλες χώρες της ΕΕ, με παραδείγματα από Δήμους, Εταιρείες, Ερευνητικούς Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους, γιατί «Μαζί είμαστε η Οδική Ασφάλεια». (Αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών, 09:00-12:00. Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση.

 

Πέμπτη 22/3/2018

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο – Δυτική Ελλάδα – Αθλητικό Κέντρο Ενόπλων Δυνάμεων

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο διοργανώνεται κάθε χρόνο έπειτα από τη συνειδητοποίηση ότι πολλά από τα τροχαία ατυχήματα οφείλονται στην επιθετική οδηγική συμπεριφορά και στη μη συμμόρφωση στους κανόνες. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής ημέρας, θα διανεμηθούν φυλλάδια-σελιδοδείκτες της ενημερωτικής καμπάνιας «Βάλε Ζώνη… Υπάρχει λόγος», από τους σταθμούς διοδίων όλης της χώρας. Με αφορμή την Ημέρα Ευγένειας, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο YouTube την παρουσίαση του Ινστιτούτου στο TEDx Χανίων, σχετικά με την ευγένεια στο δρόμο και τη θετική συμβολή της στη σωστή οδηγική συμπεριφορά και τη μείωση των τροχαίων συμβάντων.

Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα. Διεξαγωγή έρευνας σε συνεργασία με τη ΓΕΦΥΡΑ και εθελοντές του Ινστιτούτου, για τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των οδηγών σχετικά με τους νέους αυτοκινητόδρομους και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Οδική Ασφάλεια στο Αθλητικό Κέντρο Ενόπλων Δυνάμεων. Η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου ενημερώνει και εκπαιδεύει τους στρατευμένους νέους, με τρόπο θεωρητικό και βιωματικό, και με τη χρήση προσομοιωτών και ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

 

Παρασκευή 23/3/2018

Φυλακές Κορυδαλλού – Δημοτικά Δήμου Ηλιούπολης – Πολυτεχνείο Κρήτης, Ρέθυμνο

Εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Στόχος αυτής της κοινωνικής προσφοράς του Ινστιτούτου, είναι οι έγκλειστοι σε φυλακές να εκπαιδευτούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη στιγμή που θα ξαναβγούν ελεύθεροι στην κοινωνία ως ισότιμοι χρήστες του οδικού δικτύου.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μήλο-Λεμόνι» του Ι.Ο.ΑΣ. για τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ηλιούπολης. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό, με τη βοήθεια των μαθητών, να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς να τηρούν το όριο των 30 χλμ./ώρα έξω από τις σχολικές μονάδες.
Δράσεις συνεργασίας ανάμεσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο Ρέθυμνο και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς». Στόχος η γόνιμη συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και διενέργεια από κοινού δραστηριοτήτων, επιστημονικών ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κ.α.

 

Σάββατο 24/3/2018

Athens Heart

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής του Ινστιτούτου «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για παιδιά 4-12 ετών, στο εμπορικό κέντρο Athens Heart. Στη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά κατανοούν τους βασικούς κανόνες της Κυκλοφοριακής Αγωγής με τρόπο άμεσο, ευχάριστο και φιλικό, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα δρώμενα. (Επίπεδο 1, ώρες 11:00-14:00. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν).

 

Διαγωνισμός Εικονογράφησης

Διαγωνισμός Εικονογράφησης (ΣΚΙΤΣΟ – ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ) με θέμα «Μεγαλώνοντας πίσω απ’το τιμόνι – Οδική Ασφάλεια και 3η Ηλικία». Η «Νέα Θάλπη – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων» σε συνεργασία με το «Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ» και την υποστήριξη του Ι.Ο.ΑΣ., διοργανώνουν το Διαγωνισμό Εικονογράφησης (Σκίτσο-Γελοιογραφία). Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί από τη διαδικτυακή πύλη του Ι.Ο.ΑΣ..

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-8620150, 6984111206, www.ioas.gr