Επαναπιστοποίηση, ΑΣΠΙΣ, Αθέμιτες πρακτικές τραπεζών και στο βάθος…εκδήλωση από τη ΔΕΙΑ!

Συνάντηση εστιασμένη στα κύρια θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση πραγματοποιήθηκε στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης όπου ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου με τους κυρίους Κ. Λάμπρου και Ν. Λεβετσοβίτη συνομίλησαν με την διευθύντρια κυρία Ι. Σεληνιωτάκη και τις κυρίες Σ. Αδαμοπούλου και Μ. Κρητικού.

Στόχος της συνάντησης, όπου και δρομολογήθηκε, είναι η άρση εμποδίων, ο εκσυγχρονισμός του επαγγέλματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και η διευκόλυνση μετάβασης του κλάδου στο νέο περιβάλλον της αγοράς που σηματοδοτείται από την solvency και την IDD. «Θέλουμε να έχουμε μια γραμμή επικοινωνίας με την ΔΕΙΑ γιατί αυτό θα συμβάλλει στην καλύτερη συνεργασία μας και θα μπορέσει να δώσει λύσεις και διεξόδους σε όσα σήμερα έχουν καθοριστικό ρόλο στο επάγγελμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης» ανάφερε κατά την συνάντηση ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

ΕΞΙ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο αυτό, της θετικής συνεργασίας, στη συνάντηση συζητήθηκαν έξι βασικά θέματα και επί αυτών ελήφθησαν αποφάσεις, δρομολογήθηκαν ενέργειες και δόθηκαν διευκρινήσεις. Ειδικότερα:

1. Συζητήθηκε να αναπτυχθούν ενέργειες για την καταγραφή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε όλη τη χώρα, κάτι που θα επιχειρηθεί με την στενή συνεργασία των Επιμελητηρίων με την ΔΕΙΑ

2. Διευκρινίστηκε ότι για την εγγραφή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο Ε.Ε.Α. δε θα ζητηθεί βεβαίωση επαναπιστοποίησης για την τρέχουσα και τις επόμενες χρονιές μέχρι και το 2020 όπου θα απαιτηθεί για την εγγραφή μελών να υπάρχει συνολική βεβαίωση παρακολούθησης 75 ωρών για την προηγούμενη πενταετία (έτη από 2015 έως και 2019).

3. Η ΔΕΙΑ θα παρουσιάσει στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβούντες με ειδικές ενέργειες – εκδήλωση – τις επιπτώσεις της Solvency στην διαμεσολάβηση ενώ συναφώς αναμένεται και αντίστοιχη πρωτοβουλία για την IDD

4. Διευκρινίστηκε ότι στο θέμα της ΑΣΠΙΣ και Commercial – για το οποίο ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε πώς όσο μένουν αναποζημίωτοι πελάτες πλήττεται η αξιοπιστία της αγοράς – το Ε.Ε.Α. θα απευθυνθεί στον αρμόδιο Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ κ. Γ. Πάσχα που είναι αρμόδιος για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.

5. Αποσαφηνίστηκε από την ΔΕΙΑ ότι για τις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών και την τήρηση της νομοθεσία περί ανταγωνισμού αρμόδια είναι το Υπουργείο Οικονομίας- Ανάπτυξης καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

6. Επιλύθηκαν ερμηνευτικά θέματα για τα «δικαιώματα συμβολαίου» καθώς και για την άσκηση των βαθμίδων του επαγγέλματος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για τα οποία και θα υπάρξουν ενέργειες και αναλυτικότερη προσέγγιση.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου χαιρετίζει την εξέλιξη της συνάντησης με τους εκπροσώπους της ΔΕΙΑ και τα αποτελέσματα που άμεσα προέκυψαν και τονίζει πώς η συνδρομή της ΔΕΙΑ στο επόμενο διάστημα είναι καταλυτική και θα στηρίξει το έργο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

 

insurancedaily