Επαγγελματικοί Κίνδυνοι – Κοντά σας η PRIME INSURANCE

Η PRIME INSURANCE βάζει τις ανάγκες σας πάνω απ’ όλα. Κι εσάς στο κέντρο!

Για τις επαγγελματικές σας ανάγκες, σχεδιάσαμε το πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης ασφάλεια εν δράσει. Την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη Ασφάλιση Επιχειρήσεων & Επαγγελματικών Κινδύνων με τους όρους που θέλετε, λογικό ασφάλιστρο και άμεση διεκπεραίωση σε περίπτωση ζημιάς. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε την προστασία και τη στήριξη που χρειάζεστε στην επαγγελματική και επιχειρηματική σας δράση.

Το βασικό πρόγραμμα ασφάλεια εν δράσει δημιουργήθηκε για να ασφαλίσει μικρές ή μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες καλύψεις που θα εξασφαλίσουν το κτίριο και το περιεχόμενο της επαγγελματικής σας περιουσίας, την αστική σας ευθύνη και τις οικονομικές απώλειες σε περίπτωση κινδύνου, με τέσσερις επιπλέον προαιρετικές καλύψεις που σας παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι βασικές καλύψεις

Για την ασφάλιση της Περιουσίας

Ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, καπνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, πολιτικές ταραχές.

Ζημιές κατά την πυρόσβεση.

Θραύση τζαμιών εξωτερικών βιτρινών

Ζημιές από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, πτώση δέντρων ή στύλων από θύελλα, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση.

Θραύση σταθερών επιγραφών από θύελλα.

Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης.

Αποκομιδή ερειπίων.

Έξοδα άντλησης νερών.

Κλοπή με διάρρηξη.

Ζημιές κλοπής στο κτίριο και στο περιεχόμενο.

Ληστεία ταμείου με διπλασιασμό του ορίου σε περιόδους εορταστικού ωραρίου.

Κάλυψη του περιεχομένου σε επαγγελματικούς χώρους συνεργατών.

Μεταφορά εμπορευμάτων.

Για την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης

Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο

Γενική Αστική ευθύνη

Εργοδοτική Αστική ευθύνη

Για την ασφάλιση Οικονομικών Απωλειών

Έξοδα περιορισμού της ζημιάς

Έξοδα μεταστέγασης

Κάλυψη του περιεχομένου στο χώρο προσωρινής λειτουργίας σε περίπτωση μεταστέγασης

Έξοδα ενημέρωσης πελατών για το χώρο προσωρινής λειτουργίας

Οικονομική ενίσχυση για τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης

Απώλεια ενοικίων

Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία καινούριου

Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά

Προστασία υπασφάλισης

Οι προαιρετικές καλύψεις

Κάλυψη σεισμού – έκρηξης ηφαιστείου (και οι συνέπειες αυτών, πυρκαγιά, παλιρροϊκό κύμα, καθίζηση, κατολίσθηση)

Κάλυψη ποιοτικής αλλοίωσης εμπορευμάτων και πρώτων υλών σε ψυγεία

Κάλυψη βραχυκυκλώματος

Κάλυψη διάρρηξης χρηματοκιβωτίου

Για μεγάλες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και βιομηχανικούς χώρους, το πρόγραμμα ασφάλεια εν δράσει διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και με τις καλύψεις που εσείς θέλετε.

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΚΑΙ Η PRIME INSURANCE ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ