«Επίθεση» στο μέλλον από τις ασφαλιστικές εταιρίες

Σε νέα εποχή αναμένεται να περάσει η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα κάτι που οι ασφαλιστικές εταιρίες το επιχειρούν με νέους τρόπους επικοινωνίας και με «παρών» σε εξελίξεις που αφορούν την οικονομία και την κοινωνία (συντάξεις, υγεία , φυσικές καταστροφές, αυτοκίνητο ) .

Παρά την ουσιαστική του συμβολή στην οικονομία και στην ανάπτυξη ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα είναι πολύ πίσω, λόγω της χαμηλής ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων αλλά και της απροθυμίας του κράτους να τον έχει αξιοποιήσει σε δύο βασικούς τομείς που είναι η υγεία και οι συντάξεις .

Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπήρξαν επενδύσεις από πλευράς πολυεθνικών ασφαλιστικών ομίλων και παρά την οικονομική κρίση και την μείωση της παραγωγής δεν υπήρξαν αποχωρήσεις, δείχνει ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει μέλλον σαν αναδυόμενη αγορά στην περιοχή της Ευρώπης.

Το γεγονός αυτό αξιοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρίες και πλέον ακολουθούν πιο επιθετικές πολιτικές στην παρουσίαση των προϊόντων τους και του ρόλου τους.

Σε κεντρικό επίπεδο η Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιριών έχει πλέον πιο συχνή παρουσία παρεμβάσεων στους τομείς που την αφορούν και σχεδιάζει πιο ενεργητικές παρεμβάσεις στα θέματα των συντάξεων και γενικότερα σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση σε όλα τα επίπεδα.

Επιπλέον πήρε την πρωτοβουλία να αναδείξει ευρύτερα στο κοινό τον ρόλο και την σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης, με ανοικτή εκδήλωση στην πλατεία του Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Ιδιωτικής ασφάλισης που είναι η 11 Νοεμβρίου.

 

asfalisinet