Η Εθνική Ασφαλιστική ανανεώνει τη συνεργασία της με το Mediterraneo Hospital

 

Πιστή στη στρατηγική επιλογή της για την ανάπτυξη δυνατών συνεργασιών με στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του Κλάδου Ζωής & Υγείας, η Εθνική Ασφαλιστική ανανεώνει τη συνεργασία της με το νοσοκομείο Mediterraneo Hospital.

 

Ήδη από το 2008, η Εθνική Ασφαλιστική έχει εντάξει το Mediterraneo Hospital στην ομάδα των Συμβεβλημένων – Συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της.

 

Η πολύχρονη αυτή συνεργασία εξελίσσεται, εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται συνεχώς ώστε οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής με ατομικό ή ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης να επωφελούνται από τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκαταστάσεις του Mediterraneo Hospital.

 

Η τελευταία ανανέωση αυτής της συνεργασίας για το έτος 2017 διασφαλίζει την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας φροντίδας προς τους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και τη βελτίωση των οικονομικών όρων της συμφωνίας, δίνοντας παράλληλα στα δύο μέρη δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης της συμφωνίας, με απώτερο πάντα στόχο την καλύτερη και ουσιαστική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.