Εθνική Ασφαλιστική: Καλύπτει με διαγνωστικές εξετάσεις και ασφαλισμένους με βαρύ ιστορικό!

Η Εθνική Ασφαλιστική με εγκύκλιο παρέχει στους συνεργάτες της πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα διαγνωστικών εξετάσεων Full Μέριμνα 4U, όπως σύντομη περιγραφή των καλύψεων και των παροχών, τη διαδικασία ασφάλισης και ένταξης στο πρόγραμμα, τον τρόπο τιμολόγησης.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εταιρία, πρόκειται για ασφαλιστικό πρόγραμμα Κάλυψης Διαγνωστικών-Εξωνοσοκομειακών μη επεμβατικών Εξετάσεων που διενεργούνται αποκλειστικά στα Ιδιόκτητα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ και στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιόκτητων Κλινικών της.

Με το πρόγραμμα γίνονται δεκτά προς ασφάλιση άτομα τα οποία, σύμφωνα με τους κανόνες ανάληψης που εφαρμόζει η εταιρία, λόγω σοβαρού ιατρικού ιστορικού, σε άλλη περίπτωση, δε θα μπορούσαν να γίνουν δεκτά προς ασφάλιση.

Όρια – Ποσοστά Κάλυψης:

– Ανώτατο Όριο κατ’ έτος: Απεριόριστο

– Ποσοστό Συμμετοχής του ασφαλισμένου: 15%

– Απαλλαγή: 0 Ευρώ

Το πρόγραμμα καλύπτει έξοδα Διαγνωστικών-Εξωνοσοκομεικών Εξετάσεων του ασφαλισμένου που θα πραγματοποιηθούν στα ιδιόκτητα Διαγνωστικά Κέντρα του Αποκλειστικά Συμβεβλημένου Διαγνωστικού Κέντρου και στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιόκτητων Κλινικών της.

Ο Ασφαλισμένος προσέρχεται στο Διαγνωστικό Κέντρο της επιλογής του:

– Χωρίς ραντεβού και χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση παραπεμπτικού για εξετάσεις αίματος και εξετάσεις ούρων

– Με ραντεβού και με παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό του για τις απεικονιστικές εξετάσεις

Ο Ασφαλισμένος για τις διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει θα καταβάλλει συμμετοχή 15% επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του Παρόχου (Βιοϊατρική).

Εναλλακτικά με προσκόμιση έγκυρου παραπεμπτικού του Κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα η συμμετοχή του θα μηδενίζεται. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα καταβάλλεται και η προβλεπόμενη από τον Κύριο Ασφαλιστικό του Φορέα συμμετοχή.

Σύμφωνα με την εταιρία, η διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης είναι ένα έτος, με αυτόματη ανανέωση για το επόμενο ασφαλιστικό έτος με την καταβολή του εκάστοτε ασφαλίστρου, εφόσον το πρόγραμμα συνεχίζει να διατίθεται.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ