Εθνική: Η επόμενη μέρα μετά τη Finansbank

Αναστασία Παπαιωάννου

Πού θα στρέψει την προσοχή της η Εθνική Τράπεζα κατόπιν της πώλησης της Finans. O σχεδιασμός για τα Cocos και τις προνομιούχες μετοχές. Η βελτίωση των κεφαλαιακών δεικτών. Η εικόνα των θυγατρικών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η αύξηση των μεριδίων στην ελληνική αγορά, με άνοιγμα στις νεοφυείς επιχειρήσεις, αποτελεί μέρος της αιχμής του δόρατος για την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +6,13%, η οποία βγαίνει… «λαβωμένη» ως προς τα μεγέθη αλλά και τις προοπτικές μετά την πώληση της Finansbank και την αποχώρηση από την δυναμική – παρά τις όποιες αναταράξεις – και ταχέως αναπτυσσόμενη τουρκική τραπεζική αγορά.

Στελέχη της τράπεζας αναφέρουν πως εφεξής η στρατηγική ανάπτυξης θα αφορά κατά βάση την ελληνική αγορά με διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων κυρίως χρηματοδοτικών προς τον επιχειρηματικό ιστό της χώρας, υπό την προϋπόθεση βέβαια η οικονομία να στρώσει και να επέλθει στην κανονικότητα.

Έως τότε, όμως, η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ +6,13% στην οποία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό (40,39%) οφείλει να πραγματοποιήσει μία σειρά από κινήσεις ενεργής διαχείρισης των περιουσιακών της στοιχείων ούτως ώστε να αποπληρώσει την κρατική χρηματοδότηση.

Το πρώτο βήμα αναμένεται να γίνει από το έσοδο που θα εισπράξει από την πώληση της Finansbank, μέρος του οποίου θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή των cocos ύψους 2 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η Εθνική οφείλει έως το 2017 να αποπληρώσει και τις προνομιούχες μετοχές ύψους 1,35 δισ. ευρώ ενώ από την στιγμή (σ.σ. αμέσως μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού) που οι ελληνικές τράπεζες αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στην φθηνότερη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η Εθνική πρέπει να αρχίσει την αποπληρωμή του δανεισμού της των 15,6 εκατ. ευρώ από τον ELA.

Πηγές της τράπεζας επισημαίνουν πως η ισορρόπηση της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει στο άνοιγμα περισσότερων πηγών φθηνού χρήματος για τις ελληνικές τράπεζες, γεγονός που θα επιτρέψει στην Εθνική να απαλλαγεί σταδιακά από την κρατική ενίσχυση και να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον αυστηρό έλεγχο από τους θεσμούς.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ομίλου της Εθνικής είναι το ελεγχόμενο κομμάτι των NPL’s για το οποίο η διοίκησή της σχεδιάζει να προχωρήσει στην εξέταση όλων των εναλλακτικών λύσεων με στόχο την άντληση εσόδων.

Βέβαιο, όμως είναι ότι η πώληση της Finansbank βελτιώνει τους κεφαλαιακούς της δείκτες και τις προσφέρει άνεση στον δρόμο προς τον εξορθολογισμό και την παράλληλη δυναμική ανάπτυξη των εργασιών της. Ωστόσο, της στερεί ένα από τα πλέον κερδοφόρα περιουσιακά της στοιχεία.

Το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο της Finansbank ανέρχονταν στα τέλη Σεπτεμβρίου στα 18,6 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις της ήταν 13,9 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις της Εθνικής στην Ελλάδα διαμορφώνονται στα 35,9 δισ. ευρώ και οι χορηγήσεις στα 44,9 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της Finansbank την ίδια περίοδο ήταν 206 εκατ. ευρώ και τα οργανικά έσοδα 1,134 δισ. ευρώ όταν τα οργανικά έσοδα από την ελληνική αγορά ήταν, το εννεάμηνο, στα 1,262 δισ. ευρώ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Τα τελευταία τρίμηνα οι θυγατρικές του ομίλου της Εθνικής στις αγορές της Βαλκανικής έχουν ισορροπήσει και παράγουν κέρδος. Η τράπεζα διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Βουλγαρία -μέσω της UBB με καταθέσεις 2,5 δισ. ευρώ- και στην Ρουμανία, ενώ είναι παρούσα στις αγορές της Σερβίας, Αλβανίας, πΓΔΜ και Κύπρου.

Οι συνολικές χορηγήσεις των θυγατρικών στην νοτιοανατολική Ευρώπη ανέρχονται στα 7,3 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις στα 6 δισ. ευρώ.

euro2day