Εθνική Τράπεζα: Αλλάζει τα πάντα μέχρι το καλοκαίρι

Σε σημαντικές οργανωτικές αλλαγές προχωρά η Εθνική Τράπεζα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016, προκειμένου να διαμορφώσει ένα νέο οργανόγραμμα που να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, καθώς πλέον η τράπεζα επικεντρώνεται στην εγχώρια αγορά όπου θα πρέπει να φέρει αποτελέσματα σε ένα χαμηλό, επί του παρόντος, επίπεδο εργασιών.

Η τράπεζα έχει παραγγείλει μια σχετική μελέτη από την εταιρεία Mc Kinsey, με βάση το οποίο θα διαμορφώσει το νέο της οργανόγραμμα.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης θα εξαρτηθεί πόσες και ποιές από τις σημερινές θέσεις των 31 γενικών διευθυντών θα παραμείνουν, καθώς και ποιές θα συγχωνευθούν, όπως επίσης και ποιές από τις συμβάσεις των γενικών διευθυντών που έληξαν θα ανανεωθούν.

Το ίδιο ισχύει και για τη θυγατρική Εθνική Ασφαλιστική, όπου και εκεί υπάρχουν γενικοί διευθυντές η θητεία των οποίων λήγει σύντομα.

Emea