Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης προτείνει το πόρισμα των «Σοφών» για το ασφαλιστικό

Στην αναγκαιότητα σύστασης άμεσα εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης συγκλίνει το πόρισμα της επιτροπής των «σοφών» ,που είχε συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, και δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα στα βασικά σημεία του πορίσματος αναφέρεται :

Να συσταθεί ένας εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης με ένταξη σε αυτό όλων των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών (διοικητική ενοποίηση), μετά από ουσιαστική ενοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης.

Στα πλαίσια αυτά προκρίνεται το ΙΚΑ ΕΤΑΜ να αποτελέσει των Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς να γίνει καμία εξαίρεση γιατί υπάρχει κίνδυνος άμεσης υπονόμευσης του νέο εγχειρήματος.

Μέσω της ενοποίησης αυτής προτείνεται η θέσπιση ενιαίων κανόνων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους και ανακαθορισμό των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων. Οι ενιαίοι κανόνες είναι αναγκαίοι, γιατί απέναντι στους βασικούς κινδύνους της ζωής πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι να απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό εθνικής/ κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επίσης στο πόρισμα γίνεται αναφορά για ένα δεύτερο πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης που θα είναι προαιρετικός και με βάση την εισφοροδοτική δυνατότητα του καθένα να συμμετέχει σε αυτό τον πυλώνα .

asfalisinet