Εurolife: ‘Κληρώνει’ μέσα στις επόμενες ημέρες η πώληση των εταιρειών του ομίλου

Νίκος Σακελλαρίου

Ειδικός Συνεργάτης του Περιοδικού Insurance World και του insuranceworld.gr

Mέσα στις επόμενες ημέρες (από τις 18 Δεκεμβρίου μέχρι και το τέλος του χρόνου) θα αποφασιστεί η κατάληξη των διεργασιών για την ασφαλιστική εταιρεία του ομίλου Eurobank. Όπως έχει γράψει το IW υπάρχει ενδιαφέρον από 3 funds με πιο κοντά το Fairfax που εμμέσως (Eurobank) κατέχει περίπου το 15% του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν ο χρηματοοικονομικός όμιλος της Fairfax ή κάποιο ασφαλιστικό παρακλάδι του αποκτήσει το σύνολο των μετοχών των δύο εταιρειών (Γενικών και Ζωής) τότε θα εντάξει την ασφαλιστική εταιρεία μέσω spin off σε νέο σχήμα. Ωστόσο ουδείς μπορεί να αποκλείσει να υπάρξει παρέμβαση άλλων funds που θα πλειοδοτήσουν σε ότι αφορά την εξαγορά του δικαιώματος χρήσης του bancassurance. Το χαμηλότερο τίμημα που μπορεί να συζητήσει ο όμιλος της Eurobank είναι τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ. Φήμες αναφέρουν ότι υπάρχουν προσφορές της τάξης των 300 εκατ. ευρώ για τις δύο εταιρείες της Eurolife.

Μεγέθη 2014

Οι δύο εταιρείες παρουσίασαν κέρδη προ φόρων για το 2014 της τάξης των 70 εκατ. ευρώ . Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων άγγιξε τα 400 εκατ. ευρώ. Με την παραγωγή αυτή, ο όμιλος Eurolife κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς στις Ασφαλίσεις Ζωής στο 16,9% και στις Γενικές Ασφαλίσεις στο 3,7% από 3,4% το 2013. Οι δύο εταιρείες ενίσχυσαν την ήδη υψηλή κεφαλαιακή τους επάρκεια, με τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του 2014 να υπερκαλύπτουν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας σε ποσοστό 510% για τις Ασφαλίσεις Ζωής και 379% για τις Γενικές Ασφαλίσεις. Σε ό,τι αφορά τις μεσιτικές εργασίες, η ERB Aσφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. Μεσιτικών Ασφαλίσεων παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ.