Εξασφαλίστε το μέλλον σας… εγγυημένα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δημιούργησε για εσάς το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης, ένα ευέλικτο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει εγγυημένη απόδοση και δυνατότητα πρόσθετου επενδυτικού κέρδους.

Επιλέγοντας το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης εξασφαλίζετε σε εσάς και την οικογένειά σας το επιθυμητό βιοτικό επίπεδο στα χρόνια που πλέον δεν θα εργάζεστε, απολαμβάνοντας τους «κόπους μιας ζωής».

Το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης που προσφέρει αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Πίστη, είναι ένα σύγχρονο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αποταμίευσης στο οποίο επιλέγετε:

Το ποσό της σύνταξής σας

Το χρόνο συνταξιοδότησής σας (ακόμη και ένα μήνα μετά την έκδοση του συμβολαίου)

Τον τρόπο καταβολής της σύνταξής σας (ισόβια ή ορισμένης διάρκειας ή εφάπαξ ποσό)

Επιπρόσθετα, σας δίνει τη δυνατότητα να:

Μεταβιβάσετε την σύνταξή σας σε άλλο δικαιούχο σε περίπτωση απώλειας ζωής

Αναπροσαρμόσετε το ποσό της εκταμίευσης σύμφωνα με την εξέλιξη των οικονομικών σας

Εξαγοράσετε την σύνταξή σας ή να την ενεχυριάσετε για τη λήψη δανείου μετά τα πρώτα τρία (3) έτη

Προστατεύσετε τα κεφάλαιά σας από τον πληθωρισμό με ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων κατά 3%

Το Ιδιωτικό Σύστημα Συνταξιοδότησης σας παρέχεται χωρίς κόστος, αφού αποτελεί ένα συστηματικό αποταμιευτικό πρόγραμμα (συνταξιοδοτική αποταμίευση) του οποίου οι καταθέσεις επιστρέφονται στην οικογένειά σας σε περίπτωση που δεν θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Σαριδάκης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη

1508003_1017544254944294_2649229902916699913_nΕυρωπαική-Πίστη