Για ποια ασφαλιστικά προϊόντα ζητά την αναβολή προώθησής τους η Τράπεζα της Ελλάδος;

Γράφει:Λάμπρος Καραγεώργος

Για ποια ασφαλιστικά προϊόντα ζητά την αναβολή προώθησής τους η Τράπεζα της Ελλάδος;Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρου Μητράκου στην πρόσφατη γενική συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σε ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία εν ανάγκη πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά.

«Ως προς την ενημέρωση του καταναλωτή, εκτιμώ ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά στο ζήτημα του Εντύπου Βασικών Πληροφοριών, ώστε το περιεχόμενο του εντύπου να ανταποκρίνονται πλήρως στα οριζόμενα στον Κανονισμό για τα βασιζόμενα στην ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα. Με γνώμονα την επισήμανση αυτή, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να επανεξετάσετε τα προϊόντα σας και, αν χρειαστεί, να αναβάλετε την προώθησή τους στην αγορά μέχρι να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών και να περιοριστεί ο νομικός κίνδυνος».
Σε ποια προϊόντα αναφέρονταν ο κ. Μητράκος είναι το εύλογο ερώτημα που αναζητά απάντηση. Σύμφωνα με κύκλους της Τράπεζας της Ελλάδος πρόκειται για προϊόντα που υπόσχονται υψηλές για τα σημερινά δεδομένα εγγυημένες αποδόσεις και γενικότερα επενδυτικά προϊόντα τα οποία κατά την Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει μέχρι και να αποσυρθούν από την αγορά εάν δεν διασφαλίζουν επαρκή ενημέρωση του καταναλωτή.

Η Εποπτική Αρχή φοβάται μία επανάληψη του παρελθόντος όταν οι ασφαλιστικές υπόσχονταν αστρονομικές αποδόσεις (17% και 18%) πατώντας στα τότε υψηλά επιτόκια χωρίς όμως να αναφέρουν ότι το «πάρτι» εκείνο δεν θα κρατούσε επ’ άπειρο. Επίσης εκείνες οι εγγυημένες αποδόσεις του 5% ταλαιπωρούν ακόμη τις ασφαλιστικές εταιρείες που είχαν διαθέσει πληθώρα τέτοιων προγραμμάτων και τώρα υποχρεούνται σε κεφαλαιακές “ενέσεις” για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Με την έννοια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και η παρακάτω επισήμανση του κ. Μητράκου: «Όσον αφορά την Οδηγία για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (Insurance Distribution Directive – IDD), η παράταση που δόθηκε στην εφαρμογή της μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 δίνει την ευκαιρία για αρτιότερη προετοιμασία και διαβούλευση.

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως επόπτης, θα προγραμματίσει και θα οργανώσει καλύτερα την εποπτεία εταιριών και διαμεσολαβούντων χωρίς διακρίσεις. Το μεγάλο βάρος ωστόσο της προετοιμασίας πέφτει σε εσάς, καθώς θα έχετε εφεξής μεγάλη ευθύνη για τις πρακτικές προώθησης και πώλησης των προϊόντων και, γενικότερα, για τον τρόπο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς. Υπενθυμίζω ότι από τον προσεχή Οκτώβριο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα λειτουργούν ως οιονεί προσωπικοί σύμβουλοι των πελατών στη διαχείριση των ασφαλιστικών κινδύνων τους. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνες για τα προϊόντα τους, χωρίς να μπορούν να μεταθέσουν μέρος της ευθύνης τους, επικαλούμενες για παράδειγμα τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τους διανομείς των προϊόντων τους.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης σε συνεργασία με τον επόπτη καλούνται να συμβάλουν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της διαμεσολάβησης στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να αποτρέπονται αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές και να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Στην κατεύθυνση αυτή θετικά θα συμβάλει η δημιουργία του ενιαίου μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στον ιστότοπο της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που σημειωτέον προβλεπόταν από το 2006 στο Προεδρικό Διάταγμα 190. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία τους καθώς και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για τη συμβολή της στην υλοποίηση του έργου αυτού. Η Τράπεζα της Ελλάδος από την πλευρά της συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των συμμετεχόντων στην ασφαλιστική αγορά».

nextdeal