Για ποιους λόγους ξεχωρίζει η Ευρωπαϊκή Πίστη;


Από τις ελληνικές εταιρείες που ξεχώρισε ήταν Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α το πρώτο εξάμηνο του 2017, αλλά και στο σύνολο της οικονομικής χρήσης 2016. Πολύ βασικό ότι πρόκειται για μία εταιρεία που δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και η φερεγγυότητα και η ταμειακή της ρευστότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

 
Τα κέρδη της προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 14,3% (6,485 εκατ. από 5,673 εκατ. ευρώ την περυσινή αντίστοιχη περίοδο) μαζί με την παραγωγή ασφαλίστρων και λοιπών εσόδων κατά 9,7%, (89,286 εκατ. έναντι 81,426 εκατ. το 2016) σε αντίθεση με την συνολική αύξηση της αγοράς περίπου1,2%.
Βελτιωμένη 5,2% σε σχέση με την 31/12/2016 ήταν η καθαρή θέση της εταιρείας στα 101,243 εκατ. Το ενεργητικό ενισχύθηκε 3,6% στα 400,406 εκατ. ευρώ.
Το 2016, η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων 20,62 εκατ. ευρώ από 16,08 εκατ. το 2015, ποσοστιαία αύξηση 28,23%.
Ελενα Ερμείδου

insuranceworld.gr