Γνωρίστε τις υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας της “Ασφάλεια Μινέττα”

Το nextdeal.gr, σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα προγράμματα οδοντιατρικής περίθαλψης (δείτε εδώ την παρουσίαση των προγραμμάτων της Generali και της Metlife), σας παρουσιάζει τα δυο προϊόντα οδοντιατρικής φροντίδας που προσφέρει η εταιρία “Ασφάλεια Μινέττα”: το CLEVER DENTAL και το CLEVER DENTAL BASIC.

Όπως ενημερώνει η εταιρία, οι οδοντιατρικές καλύψεις παρέχονται εντός Ελλάδος, σε συμβεβλημένα ή συνεργαζόμενα κέντρα με την εταιρία “MEDIADENT”. Για την Οδοντιατρική περίθαλψη λειτουργεί Συντονιστικό Κέντρο, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, 24 ώρες το 24ωρο, το οποίο παρέχει ιατρικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου, καθώς και πληροφορίες για την χρήση των παροχών της κάλυψης. Ο ασφαλισμένος, για να κάνει χρήση των παροχών της κάλυψης, πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Κέντρο Οδοντιατρικής Περίθαλψης, το οποίο ενημερώνει για τον πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου συμβεβλημένο οδοντίατρο.

Περίοδοι αναμονής:

Α. Η κάλυψη των οδοντιατρικών πράξεων παρέχεται μετά την πάροδο 1 μηνός για θεραπεία και 3 μηνών για τη βασική προσθετική, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Β. Οι πρόσθετες δωρεάν παροχές παρέχονται 30 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου. (Διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει περίοδος αναμονής για την παροχή του Πιστοποιητικού Οδοντιατρικής Υγιεινής για τους ασφαλισμένους έως 18 ετών.)

Οι παραπάνω περίοδοι αναμονής δεν ισχύουν σε περίπτωση χειρουργικής ή συντηρητικής αποκατάστασης συνεπεία ατυχήματος.

Ασφαλίζονται άτομα από ηλικίας 1 μηνός έως 65 ετών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Clever Dental – Ε.Ο. 151036

Η Εταιρία καλύπτει, μέχρι το παρακάτω αναγραφόμενο ανώτατο ετήσιο ποσό κάλυψης, το κόστος απεριόριστων οδοντιατρικών πράξεων κατά ποσοστό 80% επί προκαθορισμένων τιμών.

Κατ’ εξαίρεση:

Α. Ειδικά για τις εργασίες προσθετικής και ορθοδοντικής το παραπάνω ποσοστό κάλυψης επί των προκαθορισμένων τιμών διαφοροποιείται για το πρώτο έτος ασφάλισης και για κάθε ετήσια ανανέωση ως ακολούθως:

1ο έτος: εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)
2ο έτος: εβδομήντα τοις εκατό (70%)
3ο έτος και εφεξής: ογδόντα τοις εκατό (80%)
Β. Το παραπάνω ποσοστό κάλυψης επί των προκαθορισμένων τιμών για τις οδοντιατρικές πράξεις: α) έλεγχος και αφαίρεση πλάκας – φθορίωση, β) αφαίρεση καλύπτρας, γ) έμφραξη με αμάλγαμα και στίλβωση, δ) κάλυψη οπών και σχισμών ανά δόντι (sealants), ε) λεύκανση (εξαιρείται το κόστος αγοράς υλικών και ναρθήκων), διαμορφώνεται σε ποσοστό 90%.

Εξαιρείται της κάλυψης το κόστος των πολύτιμων μετάλλων (άργυρος, παλλάδιο, χρυσός και πλατίνα), αν επιλεγούν για χρήση, όπως επίσης και το κόστος οδοντοπροσθετικών αποκαταστάσεων, προσθετικών εξαρτημάτων, εμφυτευμάτων, αλλομοσχευμάτων, μεμβρανών και ειδικών ορθοδοντικών συσκευών.

Το ανώτατο ετήσιο ποσό κάλυψης ανά ασφαλιζόμενο ορίζεται για το πρώτο έτος ασφάλισης και αυξάνεται σε κάθε ετήσια ανανέωση ως ακολούθως:

1ο έτος: 3.000 €
2ο έτος: 3.500 €
3o έτος: 4.000 €
4o έτος: 4.500 €
5o έτος και εφεξής: 5.000€
Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή της ιδίας συμμετοχής του ασφαλισμένου και του κόστους των μη καλυπτόμενων σύμφωνα με τα παραπάνω υλικών και πράξεων γίνεται απευθείας στον συμβεβλημένο οδοντίατρο.

Πρόσθετες Δωρεάν Παροχές ανά Ασφαλιστικό Έτος

Για τους ενήλικες Ασφαλισμένους (άνω των 18 ετών):

1. Ένας Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης.

2. Ένας Ορθοδοντικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση.

3. Δύο Οδοντικοί Καθαρισμοί που περιλαμβάνουν: τον καθαρισμό με υπερήχους και το γυάλισμα των δοντιών. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ουλίτιδες.

4. Μία επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού.

5. Δύο προληπτικά σφραγίσματα.

6. Ένα μόνιμο σφράγισμα (εκτός VI ομάδας και ανασυστάσεων).

7. Δύο ενδοστοματικές ακτινογραφίες.

Για τους ανήλικους Ασφαλισμένους (έως 18 ετών):

1. Ένας Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης.

2. Ένας Ορθοδοντικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση.

3. Μία φθορίωση και απομάκρυνση πλακών.

4. Δύο εξαγωγές νεογιλού.

5. Μία κάλυψη οπών και σχισμών.

6. Ένα Πιστοποιητικό Οδοντιατρικής Υγιεινής.

7. Μία επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού.

Clever Dental Basic – Ε.Ο. 151036

Η Εταιρία καλύπτει, μέχρι το παρακάτω αναγραφόμενο ανώτατο ετήσιο ποσό κάλυψης, το κόστος απεριόριστων οδοντιατρικών πράξεων κατά ποσοστό 60% επί προκαθορισμένων τιμών.

Εξαιρείται της κάλυψης το κόστος των πολύτιμων μετάλλων (άργυρος, παλλάδιο, χρυσός και πλατίνα), αν επιλεγούν για χρήση, όπως επίσης και το κόστος οδοντοπροσθετικών αποκαταστάσεων, προσθετικών εξαρτημάτων, εμφυτευμάτων, αλλομοσχευμάτων, μεμβρανών και ειδικών ορθοδοντικών συσκευών.

Το ανώτατο ετήσιο ποσό κάλυψης ανά ασφαλιζόμενο ορίζεται για το πρώτο έτος ασφάλισης και αυξάνεται σε κάθε ετήσια ανανέωση ως ακολούθως:

1ο έτος: 1.500 €
2ο έτος: 2.000 €
3o έτος: 3.000 €
4o έτος: 4.000 €
5o έτος και εφεξής: 5.000€
Διευκρινίζεται ότι η πληρωμή της ιδίας συμμετοχής του ασφαλισμένου και του κόστους των μη καλυπτόμενων σύμφωνα με τα παραπάνω υλικών και πράξεων γίνεται απευθείας στον συμβεβλημένο οδοντίατρο.

Πρόσθετες Δωρεάν Παροχές ανά Ασφαλιστικό Έτος

Για τους ενήλικες Ασφαλισμένους (άνω των 18 ετών):

1. Ένας Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης.

2. Ένας Ορθοδοντικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση.

3. Ένας Οδοντικός Καθαρισμός που περιλαμβάνει: τον καθαρισμό με υπερήχους και το γυάλισμα των δοντιών. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται ουλίτιδες.

4. Μία επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού.

5. Τρία προληπτικά σφραγίσματα ή δύο μόνιμα (εκτός VI ομάδας και ανασυστάσεων).

6. Δύο ενδοστοματικές ακτινογραφίες.

Για τους ανήλικους Ασφαλισμένους (έως 18 ετών):

1. Ένας Οδοντιατρικός Διαγνωστικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση, ακτινολογικό έλεγχο, απεικόνιση στοματικής κοιλότητας, διάγνωση και σχέδιο αποκατάστασης.

2. Ένας Ορθοδοντικός Έλεγχος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση και διάγνωση.

3. Μία φθορίωση και απομάκρυνση πλακών.

4. Δύο εξαγωγές νεογιλού.

5. Μία κάλυψη οπών και σχισμών.

6. Ένα Πιστοποιητικό Οδοντιατρικής Υγιεινής.

7. Δύο ενδοστοματικές ακτινογραφίες.

8. Μία επίσκεψη για την αντιμετώπιση έκτακτου και επώδυνου οδοντιατρικού περιστατικού.

nextdeal

ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ* ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ 2810232320 ή 2831030900