Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης: Αύξηση 23,8% στις αποζημιώσεις για ατυχήματα εξωτερικού το 2015

Σε 1139 ανήλθε το 2015 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες στο εξωτερικό, έναντι 1006 ατυχημάτων το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 13,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης.

Μεταξύ των χωρών στις οποίες συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες στην πρώτη θέση, όπως και πέρυσι, βρίσκεται η Γερμανία με 244 ατυχήματα (το 21,4% των ατυχημάτων) και ακολουθεί η Ιταλία με 200 ατυχήματα (το 17,6% των ατυχημάτων).

Ως προς τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για ατυχήματα του εξωτερικού, το 2015 οι ασφαλιστικές εταιρίες μέλη του Γραφείου κατέβαλαν το ποσό των €5.412.663,76 έναντι €4.371.744,33 το 2014, δηλαδή αύξηση 23,8%.

Σε 3860 ανήλθε το 2015 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα που διακανονίστηκαν από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και τους διορισμένους ανταποκριτές και διακανονιστές του, έναντι 3612 το έτος 2014 παρουσιάζοντας αύξηση 6,9%. Ο διακανονισμός των 3617 εξ’ αυτών των ατυχημάτων ανατέθηκε στους διορισμένους ανταποκριτές των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών, ενώ τον διακανονισμό των υπολειπόμενων 243 ζημιών ανέλαβε το Γραφείο δια των υπηρεσιών του ή των διακανονιστών του.

 

GDA-atuximata2015-pinakas1

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν μέσω των ανταποκριτών και του Γραφείου από αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρίες για την αποζημίωση Ελλήνων παθόντων από ατυχήματα με αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας ανήλθαν το 2015 στο ποσό των €14.297.196,63 έναντι €13.567.890,39 το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%.

Στα ατυχήματα που προκαλούνται στην Ελλάδα από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες την πρώτη θέση κατέχουν σταθερά τα ατυχήματα από Βουλγαρικά αυτοκίνητα που ανήλθαν στα 1296 το 2015, έναντι 1199 το 2014, και αποτελούν το 33,6% του συνόλου των ατυχημάτων. Ακολουθούν τα Γερμανικά αυτοκίνητα με το 13,9% των ατυχημάτων.

Nextdeal