Η άποψη των Ελλήνων για την Ασφάλιση – (Video)

Oι Έλληνες απαντάνε σε σημαντικά & βασικά ερωτήματα για την Ασφάλιση (VIDEO):

– Έχετε ιδιωτική ασφάλιση?

– Ποια η γνώμη σας για την ιδιωτική ασφάλιση?

– Ποια η άποψή σας για το επάγγελμα του ασφαλιστή?

– Τι σημαίνει ο όρος Ασφάλιστρο?

– Τι σημαίνει ο όρος Αμοιβαίο Κεφάλαιο?