Οι εθνικές εποπτικές αρχές “σκληραίνουν” τη Solvency

Σύμφωνα με έρευνα της Insurance Europe τα δύο τρίτα των ασφαλιστικών ενώσεων δήλωσαν ότι οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές αυστηροποίησαν τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς πριν από την εφαρμογή της Solvency II.

H οδηγία Solvency II υπαγορεύει το ποσό των ασφαλιστικών κεφαλαίων που πρέπει να έχουν οι εταιρείες για την ανάληψη κινδύνων, τις επενδύσεις και το λειτουργικό κίνδυνο, και θεωρείται περισσότερο «αυστηρή» από τους ισχύοντες κανόνες. Στην παρούσα φάση οι ευρωπαίοι ασφαλιστές αγωνίζονται για να αντεπεξέλθουν στα όσα ορίζονται από την οδηγία ενώ ακόμα αναμένεται να εγκριθούν εσωτερικά μοντέλα φερεγγυότητας από τις αρμόδιες αρχές.

Η οδηγία έχει χαρακτηριστεί ως η ελάχιστη απαίτηση, που σημαίνει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν επίσης κάποια περιθώρια για να σκληρύνουν το κανονιστικό πλαίσιο.

Η λήψη μέτρων για την φερεγγυότητα των εταιρειών ήταν ορατή και από την προηγούμενη έρευνα της Insurance Europe, που έγινε τον Ιούνιο, όταν το ένα τέταρτο των οργανώσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι ρυθμιστικές αρχές τους σφίγγουν ακόμα περισσότερο το ισχύον πλαίσιο.

“Η Solvency II είναι ήδη εξαιρετικά συντηρητική νομοθεσία,” είχε δηλώσει τότε ο Igotz Aubin, επικεφαλής της εποπτικής ρύθμισης στην Insurance Europe, προσθέτοντας ότι “είναι … σημαντικό, ειδικά σε αυτό το προχωρημένο σημείο, να περιορίσουμε τις πρόσθετες απαιτήσεις και τις συντηρητικές ερμηνείες.”

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Insurance Europe, είχε αρνηθεί να αναφερθεί στις χώρες που έχουν εφαρμόσει αυτή την πολιτική.

insuranceworld