Οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και η εφαρμογή του Solvency II. Εταιρείες και Διαμεσολαβητές μπροστά σε νέα δεδομένα

Η ασφαλιστική αγορά λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 εντός του νέου πλαισίου Solvency II, υιοθετώντας ένα ενιαίο σύστημα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και εξειδικευμένες τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας. 3463634

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου, το οποίο αντικατέστησε πλήρως το επί πολλά χρόνια ισχύον σύστημα, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο, ο οποίος καλείται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του.

Επηρεάζονται μόνο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις; Ποιες είναι οι άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση; Πόσο έτοιμη είναι η αγορά η οποία δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την εφαρμογή των κεφαλαιακών περιορισμών; Υπάρχει ενιαία βούληση να αποβληθούν από την αγορά κακές πρακτικές του παρελθόντος, όπως οι μαύροι κωδικοί και οι αθέμιτες πρακτικές; Μέχρι που θα φθάσει ο ανταγωνισμός στον κλάδο αυτοκινήτων; Ποιος ωφελείται και ποιος βλάπτεται; Πως έχουν μεταβληθεί οι καταναλωτικές συμπεριφορές στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης;

Ερωτήματα που θα τεθούν κατά την διάρκεια της Ημερίδας και θα κληθούν να απαντήσουν εκπρόσωποι των εταιρειών και της διαμεσολάβησης, ανεξάρτητοι επιστήμονες και ειδικοί εισηγητές. Μιας Ημερίδας που σχεδιάσθηκε σε μια νέα οργανωτική δομή με ομιλίες αλλά κυρίως με “τραπέζια συζήτησης”, με συμμετοχή των παρισταμένων, με ανταλλαγή απόψεων και με έκδοση συμπερασμάτων.

Η αγορά και κυρίως ο χώρος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης απαιτεί περισσότερη ενημέρωση, διαφάνεια, ξεκάθαρους στόχους, προοπτικές, αλλά και συναίνεση.

Με βάση αυτές τις έννοιες πραγματοποιείται την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016 στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη η 10η ημερίδα της Insurance Innovation και του InsuranceForum.gr με κεντρικό θέμα :

“ Οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και η εφαρμογή του Solvency II. Εταιρείες και Διαμεσολαβητές μπροστά σε νέα δεδομένα.”.

Την ημερίδα συντονίζει ο κ. Αριστείδης Βασιλειάδης, Γενικός Διευθυντής της Insurance Innovation.

Στο πρόγραμμα της Ημερίδας, η οποία καλείται να διαδραματίσει τον δικό της πρωτοποριακό και αναπτυξιακό ρόλο, θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν και τα θέματα:

Solvency II : Οι επιπτώσεις και οι ευκαιρίες που αναδύονται από την εφαρμογή του.

Κλάδος Αυτοκινήτου – Ανταγωνισμός άνευ ορίων.

Μαύροι κωδικοί και αθέμιτες πρακτικές

Μέγα Χορηγοί Ημερίδας

AIG

ΑRAG

BETTER LIFE

GLASSDRIVE

INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

OΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Χορηγοί Επικοινωνίας Ημερίδας

Asfalisinet.gr

Euro2day.gr

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Εφημερίδα asfalizomai

Η ημερίδα θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων και της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα χορηγικά πακέτα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Αριστείδη Βασιλειάδη στο 2312 201 003 ή στο e-mail: [email protected].

H 10η Ημερίδα του InsuranceForum.gr θα γίνει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, PORTO PALACE, Θεσσαλονίκη.

asfalisinet