Η Θραύση Κρυστάλλων είναι απαραίτητη παροχή σε κάθε συμβόλαιο αυτοκινήτου. Ενημερωθείτε!

Διάφορες είναι οι εξωτερικές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν ρωγμές, χτυπήματα ή και ολοκληρωτική καταστροφή ενός παρ-μπριζ αυτοκινήτου όπως πέτρες, πτώσεις δέντρων, στύλων, αιωρούμενων αντικειμένων, πτηνών, ακραία καιρικά φαινόμενα, απόπειρα κλοπής, πρόσκρουση, σύγκρουση κ.α. Σε κάθε περίπτωση ζημιάς η ορατότητα και η οδική ασφάλεια οδηγού και επιβαινόντων επηρεάζονται σημαντικά.

 

 

Η παροχή Θραύση Κρυστάλλων παρέχεται προαιρετικά μέσα στα συμβόλαια οχημάτων όλων των εταιρειών και καλύπτει ζημιές από οποιαδήποτε αιτία. Αποζημιώνει ζημιές κρυστάλλων εμπρόσθιου και οπίσθιου παρ-μπριζ και πλαϊνών παραθύρων του οχήματος έως του ανώτατου ποσού κάλυψης που αναγράφεται στον πίνακα παροχών του εκάστοτε συμβολαίου. Το κόστος της κάλυψης είναι ελάχιστο π.χ. 7, 10, 12 ευρώ κ.α. το εξάμηνο ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις συμβολαίων ή ακόμα και κατόπιν ειδικής συνεννόησης με την εταιρεία καλύπτονται με προϋποθέσεις και οι ζημιές σε κρυστάλλινες ηλιοροφές.

 

 

Όλες οι εταιρείες διατηρούν συνεργασίες με τις εξειδικευμένες εταιρείες επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων όπως GLASSDRIVE, CARGLASS, ΦΙΛΗΣGLASS και GLASSFIT. Συνήθως όταν ένας ασφαλισμένος επιλέγει να επιδιορθώσει την ζημιά σε ένα δικό του συνεργείο τότε στο τελικό κόστος θα πληρώσει μια συμμετοχή π.χ. 50, 60, 100, 150, 200, 250 ευρώ κ.α. ανάλογα το συμβόλαιο και την εταιρεία του. Σε περίπτωση όμως που επιλέξει την συνεργαζόμενη με την ασφαλιστική του εταιρεία, εταιρεία επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων, τότε θα επιδιορθώσει την ζημιά του χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.