ΕΙΑΣ: Εργαστήρι ζημιών κλάδου πυρός

Σεμινάριο διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών, με τίτλο «Εργαστήρι ζημιών κλάδου πυρός» θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, 09:00-15:45, με εισηγητή τον Βασίλη Βήχα, FRICS, REV, chartered surveyor – valuer, διευθύνοντα σύμβουλο της Μέντωρ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί ΑΕ.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των στελεχών που ασχολούνται με τις εμπράγματες ασφαλίσεις στην εκτίμηση και στον διακανονισμό ζημιών, ενώ έμφαση θα δοθεί σε μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους σε ασφαλιστικές εταιρείες που ασχολούνται με τις αποζημιώσεις εμπράγματων ασφαλίσεων, αλλά και σε αυτούς που ασχολούνται με την ανάληψη των αντίστοιχων κινδύνων, ώστε να αποκτήσουν σφαιρικότερη αντίληψη του αντικειμένου τους. Απευθύνεται επίσης σε συνεργάτες ασφαλιστικών εταιρειών που προσφέρουν και προωθούν ασφαλιστικές καλύψεις εμπράγματων ασφαλίσεων στους πελάτες τους.

Θεματολογία σεμιναρίου

Σημερινές τάσεις στις ζημιές του κλάδου πυρός στην Ελλάδα

Στατιστικά στοιχεία

Οι εμπλεκόμενοι στις ζημιές του κλάδου πυρός

Παραδείγματα – μελέτη περιπτώσεων:

-Φωτιά: Εμπορικοί, βιομηχανικοί και αγροτικοί κίνδυνοι

-Πλημμύρα: Ν. Χανίων 31/12/2014

-Βιομηχανία τροφίμων & ποτών: Επικινδυνότητα και συνήθεις ζημιές

Βασικά στοιχεία εκτιμητικής για ασφαλιστική χρήση (κτίριο – περιεχόμενο)

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Κόστος συμμετοχής

120 € για τα μέλη του ΕΙΑΣ

140 € για τα μη μέλη

Για τις εταιρείες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (3 ή περισσότερα άτομα) το κόστος διαμορφώνονται σε 100 € για τις εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 120€ για τις εταιρίες μη μέλη

insuranceworld