ΕΙΑΣ: Φροντιστηριακά προγράμματα για τα πιστοποιητικά επιπέδου Α έως Δ της ΔΕΙΑ

Φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις όλων των κατηγοριών διαμεσολαβητών της ΤτΕ υλοποιεί από το 2002 το ΕΙΑΣ, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των εκπαιδευομένων του.

Φέτος οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών επιπέδου Α΄, B΄, Γ΄ και Δ΄ από τη ΔΕΙΑ, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 46/4.12.2014 , θα διεξαχθούν στην Αθήνα:

το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 (για το πιστοποιητικό επιπέδου Α΄) και

την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 (για τα πιστοποιητικά επιπέδου Β΄, Γ΄ & Δ΄).

Τα φροντιστηριακά προγράμματα του ΕΙΑΣ, για την ολοκληρωμένη και σωστή προετοιμασία των υποψηφίων, διάρκειας 18 ή 26 εκπαιδευτικών ωρών, θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

insuranceworld