Ιατρικό Αθηνών: Κατέθεσε δημόσια πρόταση για το 30% μετοχών του Υγεία

Του Νίκου Σακελλαρίου

Στον ρυθμό των εξαγορών κινείται πλέον ο κλάδος Υγείας μετά και τη δημόσια πρόταση που κατέθεσε εταιρεία του ομίλου Ιατρικού Αθηνών και συμφερόντων οικογένειας Αποστολόπουλου για την εξαγορά του 30% των μετοχών του Υγεία μέσα από  την ελεύθερη διασπορά (free float) έναντι  53  εκατ. ευρώ.  Πρόκειται για την δεύτερη κίνηση που γίνεται στον κλάδο μετά την προ μηνός εξαγορά του ΙΑΣΩ General από το λουξεμβουργιανό fund CVC.

 

Με βάση την ενημέρωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Προτείνων (“Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”) προσφέρει τίμημα των 0,45 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση 137.579.596 ευρώ με το 30% να αποτιμάται σε 41.273.879 ευρώ. Το premium, σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της μετοχής (22.11.2017), αντιστοιχεί σε 39,3%, ενώ σε σχέση με την  Μεσοσταθμισμένη Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής (ΜΧΤΜ) εξαμήνου 29,4% και σε σχέση με τα χαμηλά του έτους 2017 σε 202%.

 

H “Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, βασικός μέτοχος της εισηγμένης Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ, με αυτή την κίνηση επιχειρεί να καταστεί ρυθμιστής των εξελίξεων στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, σε μια περίοδο που οι εταιρείες του χώρου έχουν γίνει στόχος ξένων funds. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ομίλου, “οι αιφνίδιες και απρόβλεπτες από 8ετίας δυσμενείς συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας και με τα επιπρόσθετα εξοντωτικά μέτρα, των rebate και clawback,  κατέστησαν τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας ευάλωτο με αποτέλεσμα οι ελληνικές κλινικές να στοχοποιηθούν από ξένα κερδοσκοπικά funds”.

 

Επιπλέον, σημειώνεται από την πλευρά των μετόχων του Ιατρικού Αθηνών, “μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και εξελίξεων στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τράπεζες απέκτησαν συμμετοχές στον κλάδο της υγείας. Συνακόλουθα ανέκυψε η υποχρέωσή τους απέναντι στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καταστήσουν, στο επόμενο διάστημα, συγκεκριμένες μονάδες και μάλιστα από τις σημαντικές του κλάδου, αντικείμενα πώλησης”.

 

Στρατηγικός σχεδιασμός

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η  “Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”, βασικός μέτοχος της εισηγμένης Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ, ξεκινά, αρχής γενομένης από σήμερα, να υλοποιεί το στρατηγικό σχεδιασμό της.

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την απόκτηση συμμετοχών και σε άλλες επιλεγμένες νοσηλευτικές μονάδες που ανήκουν σε εισηγμένες και μη εταιρίες. “Κύριος σκοπός είναι να στηρίξει με τη μακροχρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική της ευρωστία τις μονάδες στις οποίες θα συμμετάσχει, εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον λειτουργίας υψηλού επιπέδου, σταθερό και προβλέψιμο για όλο το εμπλεκόμενο σύστημα (τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, τους γιατρούς, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους προμηθευτές, κ.λ.π.). Βεβαίως, στον ίδιο αυτό σκοπό εντάσσεται η θέληση και η προσπάθεια της εταιρίας  για τη διαφύλαξη της ελληνικότητας του ιδιωτικού κλάδου υγείας”, τονίζεται.

Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού αυτού αφορά στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και η δημόσια πρόταση για την απόκτηση ποσοστού 30% του μετοχικού της κεφαλαίου κατατέθηκε προκειμένου να αποκτηθεί μια άμεση στρατηγική συμμετοχή στην εταιρεία.