Η ιδιωτική σύνταξη εξελίσσεται σε υποχρεωτική

Του Γιάννη Βερμισσώ

Εντείνεται ο προβληματισμός για την υποχρεωτική είσοδο της ιδιωτικής σύνταξης στην ζωή των πολιτών, ενώ σχετικές πρωτοβουλίες, που ανοίγουν τον δρόμο, εξελίσσονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες. Η Ιδιωτική Σύνταξη δεν αργεί να λάβει θέση στην ζωή και των Ελλήνων.

 

Τα δημόσια συστήματα δεν εξυπηρετούν πλέον καθώς οι συνταξιούχοι είναι και συνεχίζουν πολλαπλάσιοι των εργαζομένων. Γιατί αφήνεται να επέλθει η κατάρρευση;  Πόσο λοιπόν απέχει από την «υποχρεωτικότητα» η ιδιωτική σύνταξη όταν τα δημόσια συστήματα επιβιώνουν οριακά; Και εντέλει η ιδιωτική σύνταξη γιατί να μην αποτελέσει ένα σίγουρο (φορητό) καταφύγιο για όλους τους εργαζόμενους από την πρώτη στιγμή που αρχίζουν να εργάζονται και καθόλη της διάρκεια του εργασιακού τους βίου ανεξαρτήτως εργοδότη. Ποιόν βλάπτει η αλλαγή; Μάλλον κανένα και αντίθετα θα ανοίξει ορίζοντες ευτυχίας στους εργαζόμενους

 

Οι εξελίξεις οδηγούν σταδιακά στην ανακήρυξη της ιδιωτικής σύνταξης σε μια ασφαλή επιλογή που μπορούν να μετέχουν εργαζόμενοι και εργοδότες δείχνοντας για μια ακόμη φορά το δρόμο της επιβίωσης, της ανάπτυξης, της ελπίδας.

Ήδη οι ενέργειες που έχουν γίνει στην ΕΕ οδηγούν στην δημιουργία και λειτουργία ενός Συνταξιοδοτικού Προϊόντος (PEPP) που θα ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και θα είναι  «φορητό» καθώς θα στηρίζει τους εργαζόμενους και κατά τις τυχόν εργασιακές τους μετακινήσεις από χώρα σε χώρα. Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύνταξης, είναι το πρώτο βήμα. Ερμηνεύοντας διασταλτικά τις κινήσεις της ΕΕ μπορούμε να πούμε ότι τώρα στήνονται τα θεμέλια για Ευρωπαϊκή Σύνταξη με ίδιους κανόνες, ευελιξία συνέχισής της, διαφάνεια και κυρίως βεβαιότητα στην είσπραξή της. Η ιδιωτική ασφάλιση θα παίξει καθοριστικό ρόλο και θα κληθεί να δώσει ισχυρά όπλα στην ευρωπαϊκή προσπάθεια.  Κατά τους αρμοδίους, το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν θα συνδράμει και στην ένωση των αγορών κεφαλαίου ενώ η ευρωπαϊκή του διάσταση θα προσφέρει στους αποταμιευτές σε ολόκληρη την ΕΕ περισσότερες επιλογές για τον σχηματισμό ενός συνταξιοδοτικού χρηματικού αποθέματος. Αυτό θα συντελέσει στην ένταση του ανταγωνισμού και θα ανοίξει την αγορά σε εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν.