«Ηγέτες» -και στους ασφαλιστές- δημιουργεί η τεχνολογία

Οι ηγετικές μορφές του «αύριο» σε πρόσωπα και σε επιχειρήσεις θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από την ενημέρωση που έχουν και την ανάπτυξη που εμφανίζουν στην τεχνολογία, τις εφαρμογές της. και την χρήσης της. Η «πρόβλεψη» αυτή αποτυπώνεται σε στοιχεία έρευνας η οποία επιβεβαιώνει την προσπάθεια της ασφαλιστικής αγοράς.

«Τον αντίκτυπο της ψηφιακής τεχνολογίας στο μετασχηματισμό του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως είναι σήμερα και όπως προβλέπεται να διαμορφωθεί στο μέλλον, αναγνωρίζουν όλο και πιο έντονα σήμερα οι νέοι. Ειδικά στις ηλικίες 18-24 ετών θεωρούν ότι η ανάπτυξη νέων προϊόντων με όχημα την καινοτομία, καθώς και η στενή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, αποτελούν προτεραιότητες για τους “ηγέτες του αύριο”».

Αυτό αναφέρεται σε άρθρο του newletter του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ) το οποίο έχει ως εξής:

«Η δυνατότητα παραγωγής καινοτομίας και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, προτεραιότητα για τους αυριανούς ηγέτεςΣυνολικά, πάντως, όπως προκύπτει από τη σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών του μελλοντικού ηγέτη στην τελευταία έρευνα του Ομίλου Adecco, η σπουδαιότητα των “soft skills” είναι εκείνη που κρίνει την επιτυχία στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Το ομαδικό πνεύμα, η αποτελεσματική επικοινωνία και η προσαρμοστικότητα, σε συνδυασμό με τη στρατηγική σκέψη, την ικανότητα διαχείρισης ομάδας και τη γνώση τεχνικών ανάπτυξης μιας επιχείρησης, αποτελούν τα χαρακτηριστικά, που μπορούν να κάνουν έναν ηγέτη να ξεχωρίσει σύμφωνα με την έρευνα. Με δείγμα 4.095 ατόμων, ηλικίας 18-40 ετών, από 48 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, η έρευνα σκιαγράφησε το προφίλ των “Ηγετών του Αύριο”, αναδεικνύοντας τις πιο σημαντικές πτυχές της προσωπικότητας τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι προσωπικές δεξιότητες και η συναισθηματική νοημοσύνη (soft skills) φαίνεται να είναι πιο σημαντικές από τις τεχνικές γνώσεις (hard skills) για τους μελλοντικούς ηγέτες και με την εν λόγω διαπίστωση συμφωνούν σχεδόν 9 στους 10 από τους ερωτηθέντες (86%). Ειδικότερα, οι νέοι “ηγέτες” φαίνεται να διαθέτουν σε υψηλό βαθμό δεξιότητες, όπως η ομαδικότητα, η ικανότητα δηλαδή να εμπνέουν και να συνεργάζονται ομαλά με τα μέλη μίας ομάδας (81%) και η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, η οποία αναφέρεται στο να μπορεί ο ηγέτης να εκφραστεί με ακρίβεια και σαφήνεια, να είναι χαρισματικός ομιλητής και προσιτός στα μέλη της ομάδας του ανεξαρτήτως θέσης (62%). Αμέσως μετά ακολουθεί η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η ικανότητα δηλαδή ο ηγέτης να αγκαλιάζει την αλλαγή και να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε αυτή (62%). Ακολουθούν χαρακτηριστικά, όπως η καινοτομία, η κριτική σκέψη, ο προσανατολισμός στην επίτευξη του στόχου, η ικανότητα συνεχούς ανάπτυξης γνώσεων, η υπευθυνότητα και η διάθεση για διαρκή πρόοδο.

ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Οι τεχνικές και ειδικές δεξιότητες χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσας σημασίας, ενώ υπογραμμίζεται ότι η καλή γνώση πολλών αντικειμένων είναι καλύτερη από την υψηλή εξειδίκευση σε ένα μόνο πεδίο (82% έναντι 18%). Αναφορικά με τις τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, η στρατηγική (81%), η ικανότητα αποτελεσματικής διοίκησης (79%) και η γνώση τεχνικών επιχειρηματικής ανάπτυξης (58%) αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες. Ακολουθούν οι γνώσεις IT (44%), η γνώση τεχνικών πωλήσεων (36%) και η γνώση ξένων γλωσσών (34%).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Οι “Millennials” και η γενιά Ζ (Gen Z) φαίνεται από την έρευνα πως είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και επιθυμούν οι επιχειρήσεις να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (76%) θεωρεί ότι επιτυχία σημαίνει να μπορείς να προσφέρεις όφελος στην κοινωνία, ενώ η επίτευξη των προσωπικών στόχων και φιλοδοξιών τοποθετείται σε χαμηλότερη θέση στη σχετική λίστα. Τέλος, το 39% των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα των ηγετών του μέλλοντος την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (71%), η ηγετική ικανότητα δεν είναι έμφυτη αλλά αποκτιέται σταδιακά, ενώ ο χρόνος, που θεωρούν οι συμμετέχοντες πως απαιτείται για να αποκτήσει κάποιος ηγετική θέση σε έναν οργανισμό, είναι περίπου στα 5 έτη από την έναρξη της καριέρας του.»