Είστε σίγουροι ότι η Cyber Insurance αφορά μόνο κάποιους ειδικούς;

Η τεχνολογία φέρνει ένα νέο φάσμα απειλών τόσο σε υλικά (π.χ. ακίνητα) όσο και σε άυλα (π.χ. φήμη) περιουσιακά στοιχεία, πολλά από τα οποία δεν καλύπτονται από τα καθιερωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια, αφήνοντας τους οργανισμούς επικίνδυνα εκτεθειμένους στον αντίκτυπο των κινδύνων του κυβερνοχώρου, αναφέρει στη νέα της μελέτη η KPMG.

Ειδικότερα, στη μελέτη με θέμα “Seizing the cyber insurance opportunity” τονίζεται ότι ασφάλιση του κυβερνοχώρου έχει επικεντρωθεί κυρίως σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται η κλίμακα, η συχνότητα και η επίδραση των περιστατικών του κυβερνοχώρου, πολλές παραδοσιακές ασφαλιστικές γραμμές όπως η κατοικία, η ιδιοκτησία, η ενέργεια και η αεροπλοΐα μεταβαίνουν στην ασφάλιση κυβερνοχώρου.

Η KPMG προβλέπει ότι ο τομέας ασφάλισης του κυβερνοχώρου θα περάσει από πολλά στάδια ανάπτυξης για να επεκταθεί από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε υλικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως η φήμη, η πνευματική ιδιοκτησία και η διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όσο ταχύτερα οι ασφαλιστές μπορούν να ξεπεράσουν την πολυπλοκότητα της μοντελοποίησης και της τιμολόγησης αυτών των κινδύνων, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να εκμεταλλευτούν ένα μερίδιο αυτής της συναρπαστικής, αναπτυσσόμενης αγοράς.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά και μια μεγάλη πρόκληση για τις ασφαλιστικές, οι οποίες πρέπει να μεταφέρουν την κάλυψη που προσφέρουν από τα προϊόντα στη διαχείριση κινδύνων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών. Οι ασφαλιστικές εταιρίες δημιουργούν ομάδες που επικεντρώνονται στους ασφαλιστικούς κινδύνους του κυβερνοχώρου. Στην παρούσα μελέτη, η KPMG συνιστά την προσαρμογή των οργανωτικών δομών των εταιριών ώστε να εξασφαλιστεί ότι το διαδίκτυο θα συμπεριλαμβάνεται σε ό, τι κάνουν, ενδεχομένως δημιουργώντας ανεξάρτητα δίκτυα ασφάλισης κυβερνοχώρου, τα οποία θα εστιάζουν στην μοντελοποίηση του κυβερνοχώρου, τη διαχείριση κρίσεων και τις ψηφιακές τις ψηφιακές πλατφόρμες.