Κανονιστικός καταιγισμός στην ασφαλιστική αγορά

Έντονες αντιδράσεις διατυπώνουν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς για την πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου περί Solvency II και τη γραφειοκρατία που επιβάλλεται στην αγορά προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο εποπτικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνει υψηλόβαθμος παράγοντας του κλάδου, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετούς θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατηρείται ένας κανονιστικός καταιγισμός με 130 νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικές με την ασφάλιση και, όπως προσθέτει, σήμερα προβλέπονται 47 διατάξεις για την προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών και στο επόμενο διάστημα θα προβλέπονται 102.

Παρότι ο στόχος της Ε.Ε. είναι η προστασία του καταναλωτή, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οδηγούν τελικά στο αντίθετο αποτέλεσμα, ενώ δημιουργούνται επικαλύψεις απαιτήσεων που υπάρχουν και που οδηγούν σε σύγχυση των καταναλωτών, όπως οι ρυθμίσεις για την πώληση ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων που προβλέπονται στον Κανονισμό PRIIPs και στην οδηγία για τη Διανομή ασφαλιστικών Προϊόντων, ενώ αναφέρθηκε και στην οδηγία για το Solvency II.

Η ίδια πηγή επεσήμανε δε ότι, υπάρχει κίνδυνος ανακολουθιών όταν προηγείται η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Όπως είπε, η ασφαλιστική αγορά κινδυνεύει να προσαρμόσει τις εσωτερικές της διαδικασίες με βάση διαφορετικούς κανόνες μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, αυξάνοντας το λειτουργικό της κόστος.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς αντιδρούν για το γραφειοκρατικό σύστημα που επιβάλλουν οι κοινοτικές αρχές στον κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή του νομοθέτη βάζει προσχώματα στην αναπτυξιακή πορεία των εταιρειών καθιστώντας τα κόστη οργάνωσης και λειτουργίας αδικαιολόγητα υψηλά.

 

insurancewordl