Και νέα γενιά προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου από την Eurolife

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγκύκλιο ενημερώνει τους συνεργάτες της σχετικά με τα προγράμματα εγγυημένου κεφαλαίου δίνοντας πληροφορίες για τις συγκεκριμένες καλύψεις.

Ειδικότερα, η εταιρία πληροφορεί ότι από την Πέμπτη 12/05/16 σταματά να προωθείται η κάλυψη Flexi (εφάπαξ ασφαλίστρου) ενώ από την ίδια ημέρα, και μέχρι το τέλος του έτους, λανσάρεται μια νέα πρωτοποριακή, λογική προγράμματος δημιουργίας κεφαλαίου, με σημαντικά υψηλό εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο (3%), χωρίς όμως συμμετοχή στα κέρδη και χωρίς εγγυημένη σύνταξη.

Όπως επισημαίνει η Eurolife ERB Ασφαλιστική, για το πρόγραμμα αυτό, με ονομασία Εξασφαλίζω Πλεονέκτημα για το Εφάπαξ, θα αξιοποιηθεί η σημαντική επενδυτική τεχνογνωσία του Ομίλου Fairfax, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη πολύ υψηλών αποδόσεων.

Σε ότι αφορά στην κλασική κάλυψη που θα αντικαταστήσει το Flexi, η εταιρία ενημερώνει ότι το λανσάρισμα της προγραμματίζεται για τις αρχές Ιουνίου, έχοντας συνοπτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 1,5%, με φόρμουλα συμμετοχής στα κέρδη.

Εγγυημένη σύνταξη αλλά για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ίδιο καθεστώς αμοιβών με το υπάρχον.

Έτσι, από τις αρχές Ιουνίου, θα προωθούνται παράλληλα και οι δυο καλύψεις εφάπαξ ασφαλίστρου.

Παράλληλα, η Eurolife ERB Ασφαλιστική βλέποντας την ανταπόκριση πελατών και συνεργατών στις καλύψεις περιοδικού ασφαλίστρου, αποφάσισε να κρατήσει τις συγκεκριμένες καλύψεις μέχρι και τα τέλη Μαΐου.

Με αυτό το δεδομένο, από τις αρχές Ιουνίου θα υπάρξει αντικατάσταση, αλλά και εξορθολογισμός τους με νέες καλύψεις περιοδικού ασφαλίστρου, οι οποίες θα έχουν συνοπτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2%, με φόρμουλα συμμετοχής στα κέρδη.

Εγγυημένη σύνταξη αλλά για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ίδιο καθεστώς αμοιβών με το υπάρχον.

nextdeal