Κέρδισε τους μεσίτες η Interlife

Του Γιάννη Βερμισσώ

Με ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη παρουσίαση της Interlife στα μέλη του ΣΕΜΑ η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα.

Κατά την παρουσίαση περίπου 50 μεσίτες ασφαλίσεων διαπίστωσαν με στοιχεία και αριθμούς την σημαντική εξελικτική πορεία της Interlife και αντιλήφθηκαν όπως ανάφεραν στο insurance-eea την δυναμική που έχει αναπτύξει.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές παρακολούθησαν στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας την εμπεριστατωμένη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων που αποδεικνύουν την οργανική και λειτουργική ευρωστία της.

Ακολούθως ενημερώθηκαν (από τους ειδικούς) για τον τρόπο που διαχειρίζεται η Interlife της επενδύσεις της με τρόπο αποδοτικό και προς το συμφέρον των ασφαλισμένων και της εταιρείας.

Μετά τους έγιναν γνωστές οι αντασφαλιστικές συνεργασίες που θωρακίζουν την εταιρεία και παράλληλα επισημάνθηκε η υπερκάλυψη των σημερινών και μελλοντικών υποχρεώσεων της Interlife ως προς την solvency.

Στο τέλος, τα μέλη του ΣΕΜΑ άκουσαν από τον κύριο Γιάννη Βοτσαρίδη να αναλύει τα έως σήμερα σταθερά βήματα της εταιρείας καθώς και το όραμά της για τα επόμενα χρόνια.

Μεσίτες που συμμετείχαν στην ενημέρωση, τονίζουν στο insurance-eea ότι η όλη πρωτοβουλία ήταν εποικοδομητική, γνώρισαν την εταιρεία, και αποκόμισαν θετικές εντυπώσεις για την δομή της, την παρουσία της, και κυρίως την προοπτική της στην ελληνική αγορά.

Σημειωτέον ότι σήμερα η εταιρεία έχει δίκτυο με περισσότερους από 1600 συνεργάτες και αναπτύσσεται σε όλο το εύρος των ασφαλιστικών εργασιών με σταθερό ρυθμό.